Aarbecht & Liewen

D’DP setzt sech dofir an, datt d’Bierger hiert Privatliewen an hire Beruff besser matenaner verknäppe kënnen. Dat bedeit méi Zäit fir Famill, Frënn a Fräizäit an an engems Succès am Beruff.

Wéi oft ginn déi verschidde speziell Congéen hei am Land genotzt?
Zu Lëtzebuerg hunn d’Salariéen ee Recht op eng ganz Panoplie u Congéen. D’DP-Deputéiert Carole Hartmann a Max Hahn wollte vum Aarbechtsminister wëssen, fir wéi vill Deeg dës verschidde Congéen am Duerchschnëtt an de leschte fënnef Joer gefrot goufen an...

Eenzelthemen

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Corinne Cahen & Nora Back (Aarbecht & Liewen)

Déi 1. Episode mat der Familljeministesch Corinne Cahen & Nora Back – Generalsekretärin vum OGBL a Presidentin vun der Chambre des Salariés, geet iwwert de Sozialdialog, d‘Work-Life-Balance an d’Roll vun der Fra an eiser Gesellschaft.

Corinne Cahen & Nora Back (Aarbecht & Liewen)

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video