Aarbecht & Liewen

D’DP setzt sech dofir an, datt d’Bierger hiert Privatliewen an hire Beruff besser matenaner verknäppe kënnen. Dat bedeit méi Zäit fir Famill, Frënn a Fräizäit an an engems Succès am Beruff.

Wéi oft gouf géint d’Aarbechtsrecht verstouss ?
D’ITM krut an de leschte Joren nei Inspektere bäi, déi op de Chantieren an Aarbechtplazen Kontrollen duerchféieren. D’DP-Deputéiert André Bauler a Carole Hartmann hu beim Aarbechtsminister ënnert anerem nogefrot, wéi oft géint d’Aarbechtsrecht verstouss...

Eenzelthemen

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Corinne Cahen & Nora Back (Aarbecht & Liewen)

Déi 1. Episode mat der Familljeministesch Corinne Cahen & Nora Back – Generalsekretärin vum OGBL a Presidentin vun der Chambre des Salariés, geet iwwert de Sozialdialog, d‘Work-Life-Balance an d’Roll vun der Fra an eiser Gesellschaft.

Corinne Cahen & Nora Back (Aarbecht & Liewen)

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video