Sie sind hier

Froen zur Carsharing-Offer Flex vun der CFL

Parlamentarische Fragen Mobilität und Verkehr Max Hahn

Zanter 2017 gëtt et d'Carsharing-Offer Flex vun der CFL. Den DP-Deputéierte Max Hahn huet dowéinst e puer Froe un den zoustännege Minister gestallt, ë.a. wéi d'Flott punkto Motortyp zesummegestallt ass, ob virgesinn ass an Zukunft komplett op emissiounslos Gefierer ëmzeklammen oder nach ob et net sënnvoll wier, d'Carsharing-Offeren och an der Mobilitéits-App unzeweisen.

Fro

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Baute weiderzeleeden:

„Fir alternativ Forme vun der Mobilitéit ze fërderen, bitt d’CFL zanter Enn 2017 de Carsharing-Service „Flex“ op ville Plazen am Land un. Am Laf vun de Jore konnt de Reseau u Parkstatiounen ausgebaut ginn. Donieft ass bis viru kuerzem an engem Testprojet d’Offer vun engem „oneway“-Service getest ginn. Dat bedeit, dass anescht wéi bis elo, d’Clienten de geléinten Auto op enger anerer Plaz kënne stoe loossen, wéi do, wou si fortgefuer sinn.

An deem Kader wollt ech dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Baute folgend Froe stellen:

  • Wéi ass déi aktuell Flott vu Flex punkto Motortyp zesummegesat? Ass virgesinn, an Zukunft op 100% emissiounsneutral Gefierer iwwerzegoen?
  • Wéi gesäit de Bilan vum genannten Testprojet aus? Ass geplangt, dës Offer an Zukunft op méi Plazen auszedeenen?
  • Am Juli 2019 ass eng Zesummenaarbecht tëscht Flex an enger Privatfirma op der Cloche d’Or verëffentlecht ginn. Dowéinst wollt ech nofroen, ob nach weider Projeten, bei deene Flex mat engem privaten oder ëffentlechen Acteur zesummeschafft virgesi sinn? Wéi vill där Partnerschafte ginn et am Moment?
  • Ginn et Gespréicher fir mat Carloh, der zweeter Carsharing-Offer zu Lëtzebuerg, zesummen ze schaffen? Wann net, firwat net? Wa jo, wat ass den aktuelle Stand vun dëse Gespréicher?
  • Ass vu Säite vum Ministère virgesinn, souwuel Flex wéi och Carloh an d’Mobilitéits-App ze integréieren? Wa jo, bis wéini kéint dat realiséiert ginn?“

Mat déiwem Respekt,

 

Max HAHN

Deputéierten


Max Hahn

AnhangGröße
PDF Icon 20200129_mhahn_flex_question.pdf136.75 KB