Sie sind hier

 

DÄITLECH MÉI KAFKRAAFT

D’Steierreform 2017 steet am Zeeche vun däitlech méi Gerechtegkeet, Selektivitéit, Nohaltegkeet a Kompetitivitéit.

Entlaaschtung vum Mëttelstand

Der DP loung et besonnesch um Häerz, d’Stéit mat klengen a mëttleren Akomme steierlech z'entlaaschten an hinnen esou däitlech méi Kafkraaft ze ginn. Dëst geschitt duerch sozial selektiv Steierkrediter an duerch eng Upassung vun der Steiertabell. Déi éischt  Steierstufe klammen ab 2017 méi lues, wat eng méi sozial Gerechtegkeet am Steiersystem mat sech bréngt, an esou de Mëttelstand entlaascht.

Fir déi ganz breet Schëlleren geséit d’Regierung och nei Spëtzesteiersätz vir. Ab 150.000€d’Joer ginn d’Revenue zu 41% besteiert an ab 200.000€zu 42%. D’Iddie vun Gerechtegkeet a Selektivitéit stinn also ganz kloer am Virdergrond vun dëse Mesuren.

Elleng duerch dës Mesurëbezilt een, deen de Mindestloun kritt, an der Steierklass 1 an Zukunft 63% manner Steieren. D’Regierung setzt den Hiewel also do un, wou et néideg ass an entlaascht déi Léit, déi et am meeschte brauchen.

Ënnerstëtzung vun de Monoparentauxen

Bei den Elengerzéier ass den Aarmutsrisiko fir d’Kanner besonnesch héich.  Dofir gëtt de CIM (crédit d’impôt pour monoparentaux) fir Revenuen tëscht 0 a 35.000€vu 750€op 1500€verduebelt, an dono erëm degressiv op 750€erof. Besonnesch tragesch sinn och d’Fäll an deenen een Elterendeel duerch den Dout ewechgefall ass, a wou deen aneren Elterendeel dann eleng fir d’Kanner muss opkommen. Fir si steierlech ze entlaaschte gëtt an Zukunft d’Weeserent net méi besteiert.

D’DP huet sech och dofir staark gemaach datt de Fräibetrag vun der Rente alimentaire par rapport zum CIM vun elo 160€op 184€an d’Luucht geet. Gläichzäiteg gëtt den Abattement fir den Ënnerhalt vu Kanner déi net am Stot wunnen vun 3.480€op 4.020€d’Joer erop. Dëst si weider Mesuren déi de Realitéiten vun haut Rechnung droen an d’Familljen zousätzlech entlaaschten.

Däitlech méi fir en eegent Doheem

Eng vun den Prioritéite vun der DP ass d’Schafe vu méi bezuelbarem Wunnraum. Och  d'Steierreform soll dozou bäidroen, datt méi Familljen an deenen eegenen 4 Mauere kënnen een Doheem fannen. Esou sollen ënnert anerem d’Abattemente fir ee Bauspuervertrag fir Jonker bis 40 Joer op 1.344€ verduebelt ginn. Dobäi kënnt, datt den Abattement fir d’Scholdzënsen um Eegenheem däitlech no uewen adaptéiert gëtt. Déi zäitlech begrenzte Besteierung vu just ¼ vun der Plus-value immobilière soll ausserdeem d’Offer erhéijen.

Stäerkung vun der Kompetitivitéit

Fir d'DP ass kloer, datt d'Entreprisen de Motor vun onsem Wuelstand sinn. Déi international Steierlandschaft ass amgaangen sech ze änneren, deem muss d'Betribsbesteierung hei am Land Rechnung droen. Fir weider kompetitiv an attraktiv ze bleiwen, geet dofir d’Kierperschaftssteier 2017 op 19% an 2018 op 18% erof. Dëst ass eng signifikativ Entlaaschtung fir Betriber déi sech an engem europäeschen Ëmfeld musse behaapten. Och hei fënnt een d’Iddi vun der Selektivitéit, esou gi kleng Betriber déi ee Revenu imposable ënner 25.000€hunn just zu 15% besteiert.

„Dës Steierreform ass gutt fir d’Léit, gutt fir eis Ekonomie a gutt fir eist Land.“
Joëlle Elvinger, Rapportrice vun der Steierreform

Gerecht a sozial selektiv

Duerch eng virsiichteg Finanzpolitik a Kombinatioun mat engem wirtschaftlechen Opschwong ass de Spillraum fir eng gerecht a sozial selektiv Steierreform geschaf ginn. D’Steierreform bréngt esou iwwer déi nächste Joren Erliichterunge  vu ronn 400-500 Milliounen d’Joer, besonnesch fir déi Stéit, déi et am néidegsten hunn.

Steierrechemaschinn a méi Informatiounen (Link op den Site vum Finanzministère) [méi...]


[Zeréck]