Sie sind hier

 

Fir d’DP ass eng besser Vereenbarkeet vu Beruff a Famill eng absolut Prioritéit. Dofir huet d’Regierung – no enger Initiative vun der DP-Familljeministesch –  e Gesetz virgeluecht, dat  direkt derfir suerge wäert, datt d’Eltere virun allem no enger Gebuert méi Zäit mat hirem Puppelche verbrénge kënnen.

De Pappecongé bei der Gebuert vum Kand geet deemno vun 2 op 10 Deeg an d’Luucht. Déi jonk Pappe wëllen a sollen nämlech méi Zäit hu fir hire Puppelche kennenzeléieren. Déi zousätzlech 8 Deeg Congé kritt de Patron vum Staat rembourséiert. Salariéeën, déi vum neie Pappecongé profitéiere wëllen, mussen hirem Patron spéitstens 2 Méint virun Ufank vum Congé Bescheed soen.

An och d’Mamme kréien an Zukunft méi Zäit, déi si direkt no der Gebuert mat hirem Kand verbrénge kënnen. De Congé de maternité gëtt nämlech fir all Fra op 12 Wochen erhéicht, onofhängeg dovun ob si de Bëbee stëllt.

Wann d’Kanner krank sinn, da brauchen d’Elteren eng gewësse Flexibilitéit fir sech z’organiséieren. De Congé „pour raisons familiales“ gëtt dofir méi flexibel, fir datt d’Mamm an de Papp och kënnen do sinn, wann dat krankt Kand si brauch. Bis elo war et esou, datt een 2 Deeg Congé „pour raisons familiales“ ze gutt hat. Wann een déi net gebraucht huet, sinn se verfall. Gläichzäiteg sinn déi 2 Deeg oft net duergaangen, well kleng Kanner méi dacks krank ginn. Dofir gesäit dat neit Gesetz Alterstranchë vir, an deenen d’Eltere vun enger bestëmmten Unzuel u Congésdeeg profitéiere kënnen, wann hir Kanner krank sinn:

  • bei Kanner tëschent 0 a 3 Joer:         12 Congésdeeg
  • bei Kanner tëschent 4 an 12 Joer:     18 Congésdeeg
  • bei Kanner tëschent 13 an 18 Joer:   5 Congésdeeg

Am Fall vu schwéiere Krankheete kënnen d’Congésdeeg zousätzlech an d’Luucht gesat ginn.

Weider Informatiounen

  • Däitlech méi Zäit fir d'Famill [méi...]
  • Däitlech méi Entlaaschtung [méi...]
  • Däitlech méi Zukunftschancë fir eis Kanner [méi...]