Sie sind hier

Sonntag, 19 Januar, 2020 - 19:00

D’DP LEIDELENG WËNSCHT ALL GUDDES FIR 2019

AN INVITÉIERT IECH HÄERZLECH OP HIREN

TARTE FLAMBÉE OWEND

SONNDES, DE 19. JANUAR 2019 UM 19 AUER

AM RESTAURANT * DE SPACKELTER"