Sie sind hier

Donnerstag, 2 Mai, 2019 - 20:00

EIS KANDIDATEN INVITÉIEREN IECH
HÄERZLECH OP HIR WALVERSAMMLUNG

Donneschteg, 2. Mee um 20.00 Auer
Mäerzeg - Centre Turelbaach
(22, rue Principale)

#dp2019eu #sozialliberaleuropäesch #lëscht1