Vous êtes ici

Kënnt et zu weideren Upassunge bei der Buslinn 555?

Questions parlementaires Mobilité et trafic André Bauler

No den Ännerunge vum Busplang vum 13. Dezember hunn eng Rei Linnen am Norde missten nach emol ugepasst ginn, well et zu Schwieregkeete komm ass, zemol beim Schülertransport. Well awer keng Adaptatioune bei der Buslinn 555 virgeholl goufen, quitt dass et och hei eng Rei Problemer gëtt, huet den DP-Deputéierten André Bauler nach emol beim zoustännege Minister nogefrot.

Fro

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte weiderzeleeden:

« An der Äntwert op meng parlamentaresch Fro n°3191 vum 23 November 2020 ass den Här Minister op zousätzlech Adaptatiounen vun de Buslinnen 522, 536, 540, 545, 560, 568, 571 a 572 am Norde vum Land agaangen, nodeems d’Ännerung vum Busplang op den 13. Dezember fir Schwieregkeete gesuergt hat, besonnesch wat de Schülertransport betrëfft.

Allerdéngs ass mir zougedroe ginn, dass och d’Schüler, déi vun Huldang op Dikrech an de Lycée classique fueren, a bis viru kuerzem d’Linn 555 konnten huelen, eng Rei Schwieregkeete mat dem neie Busplang hunn. Sou géif z.B. nëmmen ee Bus moies bei den LCD an nomëttes um 15.00 Auer vum LCD op Huldang fueren, soudass déi Schüler, déi schonn um 12.00 Auer fräi hunn, kee Bus fir heem kréien.

Allgemeng hunn ech och vu ville Leit héieren, déi bis elo mat der Linn 555 op Dikrech gefuer sinn, dass sech hir Situatioun mam neie Busplang wesentlech verschlechtert huet, soudass der vill rëm wëllen op den Auto ëmklammen.

An deem Kader wollt ech dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte folgend Froe stellen:

- Ass den Här Minister schonn iwwer dës Problematik informéiert ginn ?

- Ass virgesinn fir zousätzlech Busser fir de Schülertransport anzesetzen fir esou eng besser Ubannung ze garantéieren ?

- Huet den Här Minister wëlles de Fuerplang vun der Linn 555 z’adaptéieren fir dës nees méi attraktiv ze maachen ? »

Mat déiwem Respekt,

André BAULER

Deputéierten

 

Äntwert

Jo, ech sinn informéiert, dass am neien Fuerplang d’Linn 555 direkt op Ettelbréck fiert an Dikrech net méi usteiert. D’Linn 555 erméiglecht Korrespondenzen zu Ettelbréck Gare mam Zuch Richtung Stad Lëtzebuerg. Meng Servicer kruten awer just vereenzelt Kritiken, dass Dikrech net méi vun der Linn 555 ugefuer gëtt. Eng Méiglechkeet weider op Dikkrech ze kommen ass um Schinker, wou eng Korrespondenz mat der Linn 137 besteet.

Aktuell ass et net virgesinn zousätzlech Busser fir den Schülertransport anzesetzen. De Schoultransport wäert och an Zukunft gesonnert vum RGTR organiséiert ginn. Sou gëtt erméiglecht de Besoin’en vun de Schoulen an de Schüler nach besser entgéint ze kommen. Et muss een awer och betounen, dass et aktuell vun Dikrech aus e Schoultransport gëtt. Ech weess, dass d’Horaire vun deene verschiddene Schoulen nët ëmmer koordinéiert sinn an dass de Schüler hir reell Zäiten sech och alt vun deenen offiziellen ënnerscheeden. Et ass awer esouwuel aus finanziellen wéi och aus organisatoreschen Ëmstänn nët méiglech all eenzelne Fall mat engem dediéierte Schoultransport ofzedecken. Dësen Transport gëtt vum regulären RGTR Réseau ofgedeckt, wat bedeite kann, dass ee muss ëmklammen oder och eemol méi laang oder méi kuerz Fuerzäiten huet.  

Am Moment ass et net virgesinn de Fuerplang vun der Linn 555 unzepassen. Ofgesinn vun der Korrespondenz op d’Linn 137 ass d’Offer tëscht Ettelbréck an Dikrech extrem attraktiv. Sou huet een zum Beispill Moies tëscht 7 an 8 Auer eng 15 Méiglechkeeten fir vun Ettelbréck a maximum 8 Minutten ze kommen. Ier ee Bilan kann zéie muss een dem neie Linneverlaf och eng Chance ginn. Wann een dann no enger gewësser Zäit mierkt, dass op engem Tracé effektiv Verbesserungsbedarf besteet, wäert ech dofir suergen, dass nogebessert gëtt.


André Bauler