Kanner an Zukunftschancen

Bildung ass déi wichtegste Ressource vun eisem Land. Si bitt besonnesch de jonke Leit Méiglechkeeten, fir hiren eegene Wee ze fannen. Mir brauche Schoulen, déi esou villfälteg sinn, wéi d’Talenter an d’Besoine vun eise Schüler, well déi beschte Schoul ass fir all Kand anescht. D’DP wäert weider massiv an d’Bildung investéieren, fir d’Zukunftschance vun alle Kanner ze garantéieren.

Nationalkongress 2021

D’lescht Joer hu mir all zesumme Geschicht geschriwwen. Als éischt Partei zu Lëtzebuerg huet d’DP een demokrateschen, innovativen an interaktiven Digitalkongress op d’Bee gesat.

weider liesen
Marc Hansen

Neie Gehälter-Accord

Den neie Gehälter-Accord mat der CGFP erlaabt et der Regierung an Zukunft, fir de Fokus am ëffentlechen Déngscht op d’Aarbechtskonditioune vun de Beamten ze leeën.

weider liesen

Nationalkongress 2021

D’lescht Joer hu mir all zesumme Geschicht geschriwwen. Als éischt Partei zu Lëtzebuerg huet d’DP een demokrateschen, innovativen an interaktiven Digitalkongress op d’Bee gesat.

weider liesen
Marc Hansen

Neie Gehälter-Accord

Den neie Gehälter-Accord mat der CGFP erlaabt et der Regierung an Zukunft, fir de Fokus am ëffentlechen Déngscht op d’Aarbechtskonditioune vun de Beamten ze leeën.

weider liesen

Nationalkongress 2021

D’lescht Joer hu mir all zesumme Geschicht geschriwwen. Als éischt Partei zu Lëtzebuerg huet d’DP een demokrateschen, innovativen an interaktiven Digitalkongress op d’Bee gesat.

weider liesen

Eenzelthemen

Benevolat

D’DP ass sech bewosst, wéi wichteg de Benevolat an eiser Gesellschaft ass an dofir wëlle mir déi vill Fräiwëlleg an hirer Aarbecht ënnerstëtzen. Mir wäerten dofir e Kadergesetz fir d’Fërderung vun de Benevollen ausschaffen, an deem déi aktuell Reglementatiounen a staatlech Ënnerstëtzunge vereenheetlecht ginn. Mir wëllen och nei Motivatioune schafen, fir d’Fräiwëllegenaarbecht méi attraktiv ze maachen.

 

Méi gewuer ginn

Digitalisatioun

Ënnert der Responsabilitéit vun der DP huet d’Regierung mat der Initiativ „Digital Lëtzebuerg“ e wichteg Grondstee fir déi digital Zukunft geluecht. Lëtzebuerg huet eng global digital Strategie, déi alleguerten d’Beräicher ofdeckt –vun der Informatiséierung vun de Staatsverwaltungen iwwer d’Fërderung vun digitale Kompetenzen bis bei d’Entwécklung vu neie Kompetenznischen. 

D’DP wäert an Zukunft vun der Digitaliséierung profitéieren, fir d’Wirtschaft méi breet opzestellen. Wéinst der Produktivitéit, déi wieder wiisst, wäerte mir de Wuesstem méi op Qualitéit ausriichten. D’Tatsaach, datt Google Lëtzebuerg als Standuert fir en Datenzenter consideréiert, weist, datt d’Efforte vun der DP-gefouerter Regierung fir eist Land zu engem digitalen Hub ze maachen, Friichten dréit. D’DP wäert den ICT-Standuert Lëtzebuerg weider ausbauen.

D’DP wäert dofir suergen, datt och d’Aarbechtswelt vum digitale Wandel profitéiert. Mir wäerten nei, flexibel Aarbechtsmodeller fërderen, déi eréischt duerch d’Digitaliséierung méiglech ginn. Zu Lëtzebuerg solle méi Aarbechtsplazen duerch d’Digitaliséierung an duerch d’Robotiséierung bäikommen, wéi där aler ewechfalen. Eng Offensiv an der Weiderbildung soll dofir suergen, datt d’Salariéëbeschtméiglech op d’Aarbecht vun der Zukunft preparéiert sinn.

 

Méi gewuer ginn

Sport

Sport a Beweegung: E gesond Liewe fërderen

D’DP moosst dem Sport eng héich gesellschaftspolitesch Bedeitung zou. De Sport fërdert d’Gesondheet, vermëttelt Toleranz a Teamgeescht, hëlleft sozial Diskrepanzen z’iwwerwannen an ass e wichtegen Integratiounsfaktor. Mir wëllen dës Bedeitung bei de Leit stäerken an de Breede-, Leeschtungs-, a Behënnertesport an deem Sënn fërderen.

Déi finanziell Ënnerstëtzung fir d’Jugendaarbecht ass an der leschter Legislaturperiod ganz vill an d’Luucht gesat ginn. Mat der Aféierung vum „Subside Qualité Plus“ ass de Montant vun der Ënnerstëtzung u kloer Ausbildungskritäre vun de Trainere geknäppt ginn. Fir déi lokal Veräiner ass dëst een zousätzlechen Ureiz, fir an eng qualitativ héichwäerteg Betreiung vun de jonke Sportler z’investéieren.

Nieft de Veräiner sinn och d’Sportsverbänn Piliere vum Lëtzebuerger Sport. Dës grouss Verantwortung gëtt dagdeeglech vun ee puer wéinege Fräiwëllege gedroen, ouni där hiren onermiddlechen Asaz keng Kompetitioun am Land méi kéint stattfannen. D’Federatioune stousse besonnesch bei den administrativen Uspréch un hir Grenzen. Mir wäerten dofir d’Sportsverbänn ënnerstëtzen, fir sech méi professionell opzestellen an d’Professionaliséierung vum Verbandssport an deem Sënn virundreiwen.

D’DP wëll och dem Beweegungsmanktem bei de Kanner konsequent entgéintwierken. De Manktem u kierperlecher Aktivitéit ass zu engem eeschte Problem vun de Famillje ginn. D’Konsequenze gi vun enger schlechter Fitness iwwer eng schlecht Kierperhaltung, bis zu enger schlechter Leeschtungsfäegkeet. Mir wäerten dofir d’Beweegungserzéiung, bannent a baussent vun der Schoul, extra ënnerstëtzen.

Méi gewuer ginn

Bildung

Fair Zukunftschancë fir ons Kanner

D’Bildung ass déi wichtegst Ressource vun eisem Land. Si hëlleft ebe just jonke Leit, fir hiren eegene Wee ze fannen. Den Accès zu gudder, universeller Bildung ass e Mënscherecht an ass net nëmme wichteg fir ons Wirtschaft a fir ons Innovatiounscapacitéit, ma virun allem fir déi perséinlech Entwécklung vu jidder Eenzelen. D’Bildung ass virun allem d’Viraussetzung fir déi aktiv Bedeelegung vun erwuessenen a responsabele Bierger um berufflechen, politeschen a gesellschaftleche Liewen.

D’Bildung steet domadder am Déngscht vun de Leit a vun der Gesellschaft a muss sech ëmmer nees upassen. Déi lescht Joer huet sech de Bildungssystem erëm géintiwwer der Gesellschaft opgedoen. Nei Bildungsoffere sinn den ënnerschiddlechen Talenter a Sproochbiographien ugepasst ginn, ma och den neien Uspréch vun der Wirtschaft a vun der Gesellschaft. All Schüler soll eng fair Chance op eng gutt Qualifikatioun an e gudden Ofschloss kréien.

D’Qualitéitsoffensiv an der Kannerbetreiung, 20 Stonne gratis Sproochefréifërderung fir all Kand, d’Schafe vu regionalen Direktiounen an de Grondschoulen, eng iwwerfälleg Reform vun der „Education différenciée“, eng schrëttweis Upassung vun der Beruffsausbildung, d’Lycéesreform, dat neit Fach „Liewen a Gesellschaft“, den neien Iwwergang vun der Grondschoul an de Secondaire an nach villes méi. Nach ni sinn an enger eenzeger Legislaturperiod esou déifgräifend Bildungsreformen decidéiert an ëmgesat ginn, fir de Bildungssystem ze moderniséieren a méi sozial duerchlässeg ze maachen.

D’Politik vun der DP am Bildungsberäich baut op fënnef Prinzipien op, déi an den nächste Joren all de Kanner besser Zukunftschancë garantéiere wäerten:

1. Kontinuitéit a Qualitéit vun de Reformen

D’DP wäert sech déi nächst Joren op d’Ëmsetzung, d’Evaluatioun an op d’Weiderentwécklung vun dëse Reforme konzentréieren. Et ass wichteg, datt d’Reforme genuch Zäit kréien, fir ze wierken. Broseleg Upassungen oder esouguer d’Ofschafe vun de Reformen géingen eise Bildungssystem ëm Joren zeréckgeheien a wären irresponsabel vis-à-vis vun de Schüler, den Elteren an de professionellen Acteuren.

2. D’Kand am Mëttelpunkt

Mam Schafe vun engem Ministère fir Bildung, Kanner a Jugend, huet d’DP alleguerten d’Beräicher ënner engem Dag regroupéiert, déi sech mat der Fërderung an der Ënnerstëtzung vun de Kanner a Jugendleche beschäftegen. Doduercher konnt eng Politik ëmgesat ginn, an där d’Kand am Mëttelpunkt steet an déi net duerch administrativ Barrière behënnert gëtt. A ville Beräicher hunn de konzeptuellen Austausch tëschent formaler a net-formaler Bildung zu enger géigesäiteger Beräicherung an zu Progrèse gefouert. D’DP wäert eise Bildungssystem och weider op de Saile vun der formaler a vun der net-formaler Bildung entwéckelen.

3. Ënnerschiddlech Bildungsoffere fir ënnerschiddlech Talenter

An de Bildungsdebatten déi lescht Joerzéngten ass vill iwwert deen eenzeg richtege Schoulmodell gestridde ginn. D’DP huet sech dofir agesat, datt d’Bildungslandschaft zu Lëtzebuerg den Talenter an den Interessie vun de Kanner a vun de Jugendlechen entsprécht.

4.Vertrauen an Autonomie

Reforme vun uewen erof hunn nach kee Bildungssystem nohalteg verbessert. D’Politik muss Qualitéitsziler virginn, ma de Wee dohinner ass verschidden, jee no Regioun oder Institutioun. D’Villfalt vun den Demarchen a vun de Konzepter ass eng Beräicherung vun eisem Bildungswiesen. D’DP setzt op e Partenariat mat den Direktiounen, den Enseignanten an den Educateuren, fir eist Bildungswiese weiderzëentwéckelen. Déi Vertrauensbasis muss an den nächste Jore weider ausgebaut ginn.

5. Innovatioun a Moderniséierung

D’DP huet déi lescht fënnef Joer vill an d’Innovatiounskraaft vun eisem Bildungssystem investéiert. Z.B. an déi nei Medien an an d’Digitaliséierung, ma och an de Beräich vum Entreprenariat oder vun der nohalteger Entwécklung. Nei Technologien a nei Medie stinn haut als Fach um Schoulprogramm, ginn awer och gebraucht fir Schoulmatière ze vermëttelen. D’DP schafft mat dësen an anere Reformen e laange Retard an eisem Bildungssystem op. Dës Efforte musse virugoen, fir kënne mat de gesellschaftlechen Entwécklunge matzehalen.

Héichschoul, Fuerschung an Innovatioun

den Innovatiounsstanduert Lëtzebuerg ausbauen

Lëtzebuerg ass e Land vun den Talenter, vum Éiergäiz op Wëssen a vun der Innovatioun. Mir mussen an Zukunft nach méi vun deem Potenzial profitéieren. De Wëssensfortschrëtt an d’Vermëttlung vu Wësse wäerten an den nächste Joren net nëmmen e gudden Deel zu der Konkurrenzfäegkeet vum Land bäidroen, ma och onverzichtbar si fir de soziale Fridde bäizebehalen. D’DP wäert dofir dat enormt Potenzial vun eise Studenten, eisen Enseignanten a vun eise Fuerscher geziilt fërderen, fir eis kënnen deene kommenden Erausfuerderungen ze stellen a fir eist Land besser als éischtklassegen Héichschoul- a Fuerschungsstanduert ze positionéieren.

Dat rezent Unisgesetz wäert de Wee dohinner weisen. D’Uni Lëtzebuerg huet eng méi grouss finanziell an organisatoresch Entscheedungsfräiheet kritt. Doduercher kann d’Uni sech an Zukunft nach méi onofhängeg a méi zilorientéiert entwéckelen. Doriwwer eraus sinn d’Leedung an d’Decisiounsprozesser vun der Administratioun méi participativ ginn. D’Presidente vun der Studenten- a vun der Personalvertriedung hunn zanter der Reform e Stëmmrecht am Conseil consultativ, dem héchsten Organ vun der Uni.

Ënnert der Responsabilitéit vum DP-gefouerte Ministère fir Héichschoul a Fuerschung sinn déi staatlech Investitiounen an d’Fuerschung an an d’Entwécklung an de leschte Joren zolidd an d’Luucht gaangen. Och an Zukunft si substantiell finanziell Moyene virgesinn. D’lescht Joer huet d’Regierung sech engagéiert fir bis 2020 1,5 Milliarden Euro an d’Héichschoul an an d’Fuerschungsinstituter z’investéieren –dat ass e Plus vu ronn 205 Milliounen Euro.

D’DP wäert den Innovatiounsstanduert Lëtzebuerg ausbauen. Mir wäerte Kaderbedéngunge schafen, fir d’Wëssenschaft méi staark ze fërderen a fir d’Ëmsetzung vun hire Resultater an innovativ Produkter ze verbesseren. Doriwwer eraus setze mir eis weider fir eng héichwäerteg Studienoffer op der Uni Lëtzebuerg an a mir wäerten dofir déi néideg finanziell an organisatoresch Mëttel bereetstellen. D’DP hält un dësem kohärenten, differenzéierten a sozial gerechte Studiëbäihëllef-Gesetz fest.

D’DP wäert weider d’Mobilitéit vun de Studenten ënnerstëtzen an all de jonke Leit e Studium erméiglechen. Zu engem Studium gehéieren an eisen Aen awer och d’Wunnen an en erfëllt Studenteliewe baussent dem Auditoire vun der Uni.

Jugend
Kannerbetreiung

Aarbecht

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.veniam, quisu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui fficia deserunt mollit anim

Famill

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.veniam, quisu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui fficia deserunt mollit anim

Gesondheet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.veniam, quisu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui fficia deserunt mollit anim