Mëttelstand

Mëttelstand

Fir d’DP ass de Mëttelstand d’Réckkräiz vun eiser Ekonomie, deen net nëmmen Aarbechtsplaze schaft, ma och fest an eisem Land verwuerzelt ass. Dofir ass et der DP och extra wichteg, fir déi kleng a mëttel Betriber an Zukunft weider z’ënnerstëtzen.

Kleng a mëttelgrouss Betriber steierlech entlaaschten

D’Steierreform an dëser Legislaturperiod huet d’Steierlaascht vu klenge Betriber mat engem begrenzten Ëmsaz däitlech reduzéiert. Domadder sollte besonnesch déi jonk an innovativ Betriber gefërdert ginn. Esou wéi an dësem Modell, wäert d’DP mëttelstännegen Entreprisen, mat enger begrenzter Zuel u Personal a mat engem begrenzten Ëmsaz, ënnert d’Ärem gräifen an den IRC („Impôt sur le revenu des collectivités“) fir kleng a mëttel Entreprisë weider ofbauen.

De Mëttelstand bürokratesch entlaaschten

Kleng a mëttel Betriber hunn dacks net déi néideg Ressource, fir sech mat komplizéierte Reegelen a Virschrëften ausenanerzesetzen. D’DP ass der Meenung, datt kleng Betriber sech sollen op hiert Geschäft konzentréiere kënnen, amplaz op d’Ausfëlle vu Formulairen. Dofir wäert d’DP den Ofbau vun der Bürokratie ënnerstëtzen. Bei neie Gesetzer wäert d’DP de Prinzip vum „think small first“ applizéieren. D’DP wäert och iwwerpréiwen, a wéiwäit Ausname fir kleng a mëttel Betriber méiglech sinn.

Plaz fir mëttelstänneg Betriber schafen

Virun allem kleng a mëttel Betriber, z.B. am Handwierk, iwwerleeën et sech zweemol, ier se expandéieren, well se net déi néideg Terrainen hunn oder d’Terrainen ze deier sinn. Dat behënnert d’Entreprisen dobäi, fir sech wirtschaftlech weiderzëentwéckelen. D’DP wäert dofir suergen, datt genuch Terraine fir mëttelstänneg Betriber an den Aktivitéitszonen disponibel sinn. D’DP wäert de sektorielle Plang „Aktivitéitszonen“ séier ëmsetzen a genuch Terrainen an den Aktivitéitszonen zur Verfügung stellen. Esou Plaze solle fir d’éischt deene Betriber zegutt kommen, déi den Ament an Uertschafte blockéiert sinn, wou keng Plaz méi ass.

Kleng a mëttel Betriber um Wee zu méi Energieeffizienz begleeden

Besonnesch kleng a mëttel Betriber feelt dacks de Knowhow, fir vum ganze Potenzial am Beräich vum Energiespueren ze profitéieren. D’DP wäert se dofir op deem Wee ënnerstëtzen. Iwwer fräiwëlleg Ofkommen an Initiativë wäert d’Ëmsetzung vun energieeffiziente Mesuren an den Entreprise gefërdert ginn. D’DP wëll och spezifesch Aus- a Weiderbildungscoursen am deem Beräich ubidden.

Nationalen Aktiounsplang fir kleng a mëttel Entreprisen ëmsetzen

Dee vun der DP-gefouerter Regierung a vu Wirtschaftsvertrieder ausgeschafften, véierten Nationalen Aktiounsplang fir kleng a mëttel Betriber wäert d’DP esou séier wéi méiglech a konsequent ëmsetzen. Zentral Punkte sinn ë.a. d’Fërdere vun alternative Finanzéierungsméiglechkeeten, d’Zesummeleeëvu staatleche Subsiden a weider Schrëtt fir d’Vereinfache vun administrative Prozeduren. D’DP wäert d’Mesure vum Aktiounsplang ëmsetzen an e Suivi dovunner maachen, fir dee Prozess ze begleeden.

Finanziell Ënnerstëtzung reegelméisseg upassen

Déi finanziell Ënnerstëtzung fir Betriber ass schonn an dëser Legislaturperiod moderniséiert an un d’Besoine vun der Ekonomie ugepasst ginn. D’DP wäert d’Auswierkunge vun dëse Reformen op d’Investissementer genee analyséieren an de Support wann néideg erhéijen. Och privat Investitiounen an d’Recherche an d’Innovatioun solle méi ënnerstëtzt ginn. D’Fërdermoyene (z.B. staatlech Garantien, Kreditter vun der SNCI an europäesch Moossnamen) musse reegelméisseg op hir Effizienz ënnersicht ginn an evtl de Besoine vun den Entreprise besser ugepasst ginn.

Nei Marchéë fir kleng a mëttel Betriber opmaachen

Och kleng a mëttel Betriber solle besser ënnerstëtzt ginn, fir kënnen op auslännesch Marchéen ze goen, z.B. iwwert de Wee vu Wirtschaftsmissiounen am Ausland. Déi Betriber solle besser iwwer Geschäftsméiglechkeeten am Ausland informéiert ginn.