Soziales

Soziales

E Schwéierpunkt ass fir d’DP d’Lutte géint d’Aarmut an déi sozial Ausgrenzung. Mir hunn déi lescht fënnef Joer vill Moossname geholl, fir d’Situatioun vun de Leit mat engem klengen Akommes däitlech ze verbesseren. D’Deierechtsbäilag ass esou geännert ginn, datt elo knapps 2.200 Stéit kënnen dovunner profitéieren. D’Aféierung vun der „Subvention Loyer“ dréit duerzou bäi, datt antëscht bal 35.000 Stéit d’Recht op Wunngeld hunn. D’DP-gefouert Regierung huet och d’Offer u Sozialwunnengen ausgebaut. D’SNHBM (Société nationale des habitations à bon marché) z.B. huet hir Chiffere verdräifacht: vu ronn 80 Wunnengen an der Period vun 2004 bis 2014 op ronn 270 Wunnengen am Joer 2017.

Eng däitlech Hausse bei de soziale Mietwunnenge gouf et och wéinst der neier steierlecher Exoneratioun op der Halschent vum Nettorevenu op Locatiounen un autoriséiert Organisatioune fir d’Verwaltung vu Sozialwunnengen, z.B. un d’Agence Immobilière Sociale (AIS). Dobäi komme Mesure wéi d’Erhéijung vum Steierkredit fir Elengerzéiender a gratis Schoulbicher am Secondaire. D’DP setzt och konsequent op d’Ënnerstëtzung vu Leit, déi wäit vum éischten Aarbechtsmaart ewech sinn. Dat neit REVIS-Gesetz („revenu d’inclusion sociale“) – de fréieren RMG – wäert d’Reinsertioun an d’Beruffsliewen an an dat gesellschaftlecht Liewen däitlech fërderen.

Obdachlosegkeet bekämpfen

D’DP wäert eng national Strategie géint d’Obdachlosegkeet konsequent ëmsetzen, fir esou prophylaktesch géint Wunnengs- an Obdachlosegkeet virzegoen. Ma och an Noutsituatiounen ass et wichteg fir séier an entspriechend ze reagéieren. All Sans-abri muss wärend de Wanterméint eng Méiglechkeet hunn, fir an der Nuecht ënner Dag ze sinn. D’„Wanteraktioun“ wäert eng fest Plaz am nationalen Noutlogement um Findel kréien.

 

Wunnen ass en zentraalt Element, fir eng gesellschaftlech Reinsertioun z’erreechen an deene Betraffenen e stabilt Ëmfeld ze verschafen. Dat innovatiivt Betreiungskonzept vum Housingfirst mécht et de Sans-abris net nëmme méiglech, fir eng Wunneng ze fannen, ma och fir an deem Kader betreit ze ginn. Dat Konzept huet schonn éischt Resultater Opweises an hëlleft z.B. Leit an der Lutte géint hir Suchtkrankheet. D’DP wäert an enker Collaboratioun mat alle concernéierten Acteuren zousätzlech Haiser zur Verfügung stellen.

Verwaltung vu soziale Locatiounswunnengen („gestion locative sociale“) weider ausbauen

An der aktueller Legislaturperiod gouf zousätzlechen, soziale Wunnraum geschaaft, ë.a. duerch d’Aféiere vu Steierermässegunge bei der Immobilielocatioun un agreéiert Organisatiounen zur Verwaltung vu Sozialwunnengen. Dat Konzept vun der Verwaltung vu soziale Locatiounswunnenge soll ausgebaut ginn. D’DP wäert och Gesellschafte Steiervirdeeler zougestoen, falls dës eng Immobilie un zougeloossen Organisatioune verlounen. Mir wäerten ausserdeem den zougeloossenen Organisatioune méi Mëttel fir Personal zur Verfügung stellen, fir déi sozial Betreiung am Kader vun der Verwaltung vu soziale Locatiounswunnengen ze verbesseren.