Eechternoach

Lëtzebuerger Versioun

Léif alleguer,

Den Iechternacher Schäfferot schwätzt ëmmer nees vun enger Stad a Beweegung. Eis als DP feelen an dësem Slogan de Mënsch an dat Soziaalt.

Wann ech op di lescht Joren zréckkucken, si vill nei Awunner op Iechternach gezunn. Sie kommen aus ganz verschiddene Länner (rezent och aus der Ukrain) a beräicheren eis Stad mat de Kulturen déi se matbréngen. Als Gemeng muss et eis dru geleeë sinn alleguer d’Bierger an d’Stad-Liewen ze integréieren. Dat geet am Beschten iwwer eis Veräiner, wou Jonk an Al aktiv kënne ginn.

Et läit eis als DP och um Häerz, dass no deene Leit gekuckt gëtt, deenen et net esou gutt geet. Niewent dem Office social, den hei en immens wichtegen Déngscht fir eis Bierger leescht, musse schnellstent konkret Hëllefen definéiert ginn. Dat ass och d’Verantwortung vun der Gemeng.

Georges Hoscheid
Präsident vun der DP Eechternoach

Vun der DP gefuerdert a vun der CSV-LSAP Majoritéit iwwerholl

 • D’Gemengerots-Sitzunge ginn opgeholl a kënne vun all interesséierte Bierger nogelauschtert ginn
 • Am ale Quartier Gare soll an Zukunft weiderhin eng Schwämm zum neie Sportkomplex gehéieren
 • D’Trap vum Camping erop op den Trooskneppchen ass nei ugeluecht ginn
 • D’Subside fir d’Sport- a Fräizäitveräiner sinn iwwer di lescht Jore substanziell gehéicht ginn
 • Fir d’Knepperkraizung ze entlaaschten an de Verkéier mi fléissend ze maachen, ass e Sens unique iwwer d’Moartplaz agefouert ginn. Doduerch konnten och zousätzlech Parkplaze geschaaft ginn
 • Fir dass d’Iechternacher Kanner, trotz dem temporären Ewechfale vun der Schwämm, schwamme léiere, kënnen hir Elteren e Subside vun 120,- € kréie fir domat en Ufänger-Schwammcours ze finanzéieren
 • Héichwaasser-Sensibiliséierung vun de Bierger soll iwwer en Héichwaasserguide gemaach ginn
 • Et gëtt e neie Parking um Site vum Hellege Kräiz an d’Aen gefaasst
 • Déi lokal Associatioune krute vun der Gemeng Gedrénks-Bidon‘en fir hir Memberen. D’Schoulkanner solle folgen
 • Eng erweidert Abannung vun der Union commerciale et artisanale, e Marketing-Konzept den de ganzen Eenzelhandel abënnt, keng offensichtlech Konkurrenz fir bestoend Geschäfter, an eng modern an accessibel Infrastruktur an a ronderëm d’Geschäftsstroossen si festgeluechte Viraussetzunge fir e Shopping Echternach Projet

Yvonne Amodio –> Den Handel, eis Geschäftswelt, ass wichteg fir Iechternach a sollt déi selwecht Bedeitung hunn wei Tourismus a Kultur. Mir brauchen eng gesond an interessant Geschäftswelt souwuel fir eis Iechternacher Leit ewéi och fir déi friem Leit.

Jean-Christophe Dufour –> D’Gemeng misst eng generell Bestandsopnam vun eisen dacks vereelzten ënnerierdeschen Infrastrukture maachen.

Emile Elsen –> Et gesäit än, egal wu än an Eeechternoach ënnerwee ass, ëmmer mi Hondsdréeker. Eis Agents Municipalë missten do gefoerdert geen, mii Kontrolle maachen

Lurdes Freitas –> No der Corona-Pandemie ass et immens wichteg, dass mer di vill eeler Leit déi an Iechternach doheem oder an enger Struktur liewen, nees méi an d’Stadliewen integréieren.

Claude Hansen –> Et feelt un Iddien a konkrete Konzepter déi déi kommend Generatioun méi onofhängeg vun de konfliktbehaften an endleche fossille Brennstoffer a sengem negativen Impakt op eis Klima maachen.

André Hartmann –> Mir mussen d’Geschicht vun der Stad Iechternach an eise Patrimoine méi respektéieren an en Valeur setzen.

Carole Hartmann –> No diverse Faux Pas’en vis à vis vun de staatlechen Instanzen ass et iwwer di nächst Joer wichteg, nees eng besser Relatioun a virop Vertrauen tëschent der Stad Iechternach an de staatleche Verwaltungen opzebauen.  

Mars Heinen –> Eis Veräiner leeschte ganz wäertvoll Oarbicht am Encadrement vun eise Kanner. No de Réckschléi duerch d’Héichwaasser muss eis Gemeng deem Rechnung droen an alle Veräiner verstäerkt ennert Ärem gräifen.

Franco Nanna –> Jo zu neie Projeten an Iechternach. Des mussen awer „all inclusive“ geduecht ginn, d.h. notamment mat Zougang fir all Bierger(in), richteger Beschëlderung an (E)-Mobilitéit.

Myriam Nanna-Schwartz –> Als Stad déi eng ganz multikulturell Populatioun huet sollt a reegelméissegen Ofstand nees eng Nuit de la culture organiséiert ginn.

Steve Wagner –> Wann d’Gemeng säit 2017 all Joer 180.000,- un e Shopping-Beroder vun Hamburg bezilt, ass et e Skandal dass d’Halergaass net opgewäert gëtt an de Geschäftsverband all Joer mat engem Subside vu 15.000,- € muss zu Wee kommen.

Frédéric Varelas –> Et gëtt net genuch fir de Vëlo gemaach. Mir brauchen och am Kär vun der Stad Vëlosweeër a vill méi Vëlosstänner, dat souwuel fir d’Bierger wéi fir d’Touristen.

No den historeschen Entdeckungen hannert der „Petite Marquise“ an der Propositioun vun der Kulturministesch de ganze Site als „Monument national“ ze klasséiere war fir eis als DP schnell kloer, dass sech hei eng Chance bitt, fir Iechternach als eelste Stad vum Land nees méi en Evidence ze setzen.

D’CSV-LSAP Majoritéit huet sech ugangs géint d’archeologesch Constat’en gestemmt. Di eng wollte mordikus um initiale Projet festhalen, di aner nees alles zoutippen.

Mëttlerweil huet de Schäfferot d’DP Positioun iwwerholl a wëll d’Vestigen an en adaptéierte Projet integréieren. Als DP hu mir ënnerstrach, dass dat wat fonnt ginn ass de Bierger, Visiteuren an Touriste muss visibel an accessibel gemaach ginn. Esou kéint an eisen Aen z.B. den Tourist-Info mat engem Versammlungs- an Ausstellungsraum op des Platz verluecht ginn, fir Jonk an Al en direkten Abléck an eis Geschicht a Kultur ze ginn.

Schonn 2018 huet d’DP am Gemengerot gefuerdert, dat d’Stroossen, Trottoiren a Paweeën am Stadkär a ronderëm d’Alters- a Fleegeheimer prioritär missten a Stand gesat ginn, dat all d’Trottoiren an Zebrasträifen handicapéierte gerecht sollten amenagéiert ginn an dat op a ronderëm d‘Moartplaz op verschiddene Sträifen de Pawee sollt ofgeschlaff ginn, fir dass Persoune mat ageschränkter Mobilitéit hei méi sécher kënnen zirkuléieren.

Di meescht vun dëse Propositiounen si guttgeheescht ginn. D’Ëmsetzung vun der aktueller CSV-LSAP Majoritéit ass awer schleefend. Dobäi liewe bei eis vill eeler Leit, déi ënner beschtméigleche Konditiounen um Stadliewe sollen deelhuele kënnen. Vill vun hinne fäerten awer sech ze deplacéieren.

Iwwer di lescht Joren hunn zu Iechternach Incivilitéiten a Strofdoten zougeholl. Als DP hu mir e puer Mol beim Schäfferot intervenéiert fir dat mat der Police gekuckt gëtt, méi präventiv an Iechternach ze schaffen an d’Beamten och méi visibel ze maachen.

Niewent méi Police-Präsens gëtt de Rôle vun eisen dräi Pecherten duerch e neit Gesetz méi wichteg. Als Gemeng musse mer awer och spezifesch Platzen an den Owesstonne besser beliichten.

Da brauche verschidden Infrastrukturen an Iechternach scho mi laang e neie Look. Als DP hu mir schonn e puer mol gefrot, dass kuerzfristeg di vereelzte Miwweléierung am Stadkär an haaptsächlech an der Haalergaass duerch méi eng modern ersat gëtt, mais dass och laangfristeg, zesumme mat interesséierte Bierger, di ganz Haalergaass nei gestalt gëtt.

D‘Jorhonnert-Héichwaasser vum Juli 2021 an divers Staarkreen-Periode verdäitlechen nach eemol, wéi wichteg Preventiouns- a Schutzmoossnamen an dësem Beräich sinn. Dofir hu mir als DP am Gemengerot gefrot, dass d’Héichwaasser an de verschidde Quartiere muss dokumentéiert an analyséiert an e Suivi dovunner gemaach ginn.

Am Géigesätz zu anere Gemengen, déi hir Bierger säit leschtem Joer iwwer Gespréicher oder Informatiounsversammlungen zesumme mat den zoustännege Ministèrë mat an d’Boot geholl hunn, gëtt zu Iechternach wéineg bis guer net iwwer des Problematik kommunizéiert.

Säit Joren ass, doriwwer eraus, gewosst dass a ville Stroossen de Waasser- an Ofwaasserkanal a Stand gesat oder vergréissert muss ginn. Des Aarbechte mussen deemno am Interêt vun de Bierger beschleunegt ginn.

Als DP insistéiere mir säit laangem, dass e gréisseren Opfangparking direkt bei der däitscher Grenz misst entstoen. De Parking an der Rue des bénédictins ass sécherlech e Fortschrëtt. Et fueren awer keng Bussen direkt do laanscht an d’Leit mussen deemno bis A Kack oder bei di nei Bus-Gare trëppelen. Op Propositioun vun der DP gëtt elo e neie Parking um Site vum Hellege Kräiz vum Schäfferot an d’Aen gefaasst.

Op der aler Gare ass et zu enger totaler Feelplanung a punkto Parkingen komm. Als DP hu mir ëmmer nees betount, dass d‘Parkhaus mat als éischt am Projet vum Campus Gare hätt misse gebaut ginn.

Niewent de gréissere Parkinge muss et awer och weiderhin am Kär vun der Stad Platze ginn, wou een den Auto oder de Vëlo fir eng Kommissioun, e RDV, an d‘Apdikt oder op d’Post kuerzzäiteg stoe ka loossen.

Trotz der aktueller Energiekris an dem Klimawandel, setzt de Schäfferot vun Iechternach nach ëmmer op Gas. Amplaz e generellt Energiekonzept auszeschaffen, déi erneierbar Energien auszebauen an d’Energieversuergung vun der Stad Iechternach ofzesécheren, sinn z.B. an den Oachtergaert nach Gasleitunge fir 220.000€ geluecht ginn.

Vill Bierger wënsche sech Alternativen zu de klassesche Mazouts- oder Gasheizungen, besonnesch nom schroen Héichwaasser vum Juli 2021.

D‘DP fuerdert zënter laangem, dass d’Stad Iechternach méi an erneierbar Energien an an d’Energieeffizienz investéiert. Aner Gemengen hu scho viru Joren hir Beliichtunge ganz op LED ëmgestallt, op ëffentleche Gebaier Photovoltaikanlagen installéiert oder si hëtzen hir administrativ Gebaier klimaneutral.

PARLAMENTARESCH FROEN VUM CAROLE HARTMANN A RELATIOUN MAT DER STAD IECHTERNACH

 • Froen zum Verkéier duerch Iechternach, de Kontrolle vum Transitverkéier an dem Fortschreide vun der Innerorts-Entlaaschtungsstrooss, wou d’Aarbechten em de Bypass Morgenstern entretemps ugefaangen hunn.
 • Fro zu Bronze Skulpture fir d‘Sprangprozessioun, déi ouni Geneemegung vum Kulturministère um Parvis vun der Basilika sollten opgeriicht ginn.
 • Froen zu der medezinescher Versuergung am ländleche Raum, déi eng méi dezentral Verdeelung vun de medezinesche Cabineten fuerdert.
 • Fro zu de Bus-Linnen 110 an 111 (entretemps d’Linnen 201 an 211), déi bis dohinner nëmme bis op de Kierchbierg gefuer sinn an haut bis op de Lampertsbierg fueren.
 • Froen zum Iechternacher Park, déi zu Opklärung a Richtegstellungen a Relatioun mam Baustopp vun den Aarbechten nom Héichwaasser vum Juli 2021 gefouert hunn.
 • Froen zu Héichwaasser-Mesuren a Subsiden, déi de Bierger, den Entreprisen an de Gemengen nom Jorhonnerthéichwaasser zougesprach goufen.
 • Froen zu den historeschen Entdeckunge bei der fréierer „Petite Marquise“ no diverse kriteschen Aussoen zu Kulturministère vum Iechternacher Schäfferot.
 • Fro zu der Sécherheet vu Foussgänger a Vëlosfuerer am Projet vun der Innerorts-Entlaaschtungsstrooss.
 • Fro zu engem Fouss- a Vëloswee den de Kär vun Iechternach mat der Industrie-Zone an der Cité Manertchen verbanne soll, sou wéi engem weideren Accès fir motoriséiert Gefierer an d’Cité Manertchen.
 • Fro zu der Renovatioun, Restauratioun a Moderniséierung vu staatlechen Infrastrukturen zu Iechternach.
 • Fro ob den alen Hangar vu Ponts et Chaussées an der Uesweiler-Strooss net eng nei Affektatioun kéint kréien an z.B. e Logements-Projet do kéint entstoen.

[méi…]

Deutsche Version

Hallo zusammen,

Der Echternacher Schöffenrat spricht immer von einer Stadt im Aufbruch – eng Stad a Bewegung. Uns als DP fehlt in diesem Slogan das Menschliche und das Soziale.

Wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, sind viele neue Einwohner nach Echternach gezogen. Sie kommen aus unterschiedlichen Ländern (neuerdings auch aus der Ukraine) und bereichern unsere Stadt mit ihren Kulturen, die sie mitbringen. Als Gemeinde muss es unsere Aufgabe sein, alle Bürgerinnen und Bürger in das Stadtleben zu integrieren. Das geht am besten über unsere Vereine und Clubs, in denen Jung und Alt aktiv werden können.

Als DP liegt es uns auch am Herzen, dass Menschen, denen es nicht so gut geht, betreut werden. Neben dem Sozialamt, das eine äußerst wichtige Dienstleistung für unsere Bürgerinnen und Bürger erbringt, müssen schnellstmöglich konkrete Hilfeleistungen definiert werden. Auch hierfür ist die Gemeinde zuständig.

Georges Hoscheid
Präsident der DP Echternach

Von der DP gefordert und von der CSV-LSAP-Mehrheit im Gemeinderat übernommen

 • Die Gemeinderatssitzungen werden aufgezeichnet und können von allen interessierten Bürgern angehört werden
 • Im alten ‚Quartier Gare‘ soll auch in Zukunft ein Schwimmbad Bestandteil der neuen Sportanlage sein
 • Die Treppe vom Campingplatz zum ‚Trooskneppchen‘ wurde neu angelegt
 • Die Zuschüsse für Sport- und Freizeitvereine wurden in den letzten Jahren deutlich erhöht
 • Um die ‚Knepper‘-Kreuzung zu entlasten und den Verkehr flüssiger fließen zu lassen, wurde die Strecke über den Marktplatz zur Einbahnstraße erklärt. Dadurch konnten auch zusätzliche Parkplätze geschaffen werden.
 • Damit die Echternacher Kinder trotz vorübergehender Schließung des Schwimmbades Schwimmen lernen, können ihre Eltern einen Zuschuss von 120 Euro zur Finanzierung eines Anfänger-Schwimmkurses erhalten.
 • Auf die Gefahren von Hochwasser sollen die Bürger durch einen Hochwasserleitfaden vorbereitet werden.
 • Am Standort ‚Heilig-Kreuz‘ soll es einen neuen Parkplatz geben
 • Die Ortsvereine erhielten von der Gemeinde Getränkebecher für ihre Mitglieder. Die Schulkinder sollen bald weitere Becher erhalten.
 • Eine erweiterte Einbindung der Union commerciale et artisanale, ein Marketing-Konzept das den ganzen Einzelhandel einbezieht, keine offensichtliche Konkurrenz für bestehende Geschäfte und eine moderne und barrierefreie Infrastruktur in und um die Geschäftsstraßen sind festgelegte Voraussetzungen für ein Shopping Echternach Projekt.

Yvonne Amodio: Der Handel, unsere Geschäftswelt, ist wichtig für Echternach und sollte die gleiche Bedeutung haben wie Tourismus und Kultur. Wir brauchen eine gesunde und interessante Geschäftswelt sowohl für unsere Bürger als auch für die Besucher der Stadt.

Jean-Christophe Dufour: Die Gemeinde sollte eine allgemeine Bestandsaufnahme unserer oft veralteten unterirdischen Infrastruktur durchführen.

Emile Elsen: Man sieht, egal wo man in Echternach unterwegs ist, immer mehr Hinterlassenschaften von Hunden. Unsere Ordnungsbeamten sollten dort mehr Kontrollen durchführen.

Lurdes Freitas: Nach der Corona-Pandemie ist es enorm wichtig, dass wir die vielen älteren Menschen, die in Echternach entweder noch zu Hause oder in einer Betreuungseinrichtung leben, stärker in das Stadtleben integrieren.

Claude Hansen: Es fehlt an Ideen und konkreten Konzepten, um die nächste Generation unabhängiger von den konfliktbehafteten und endlichen fossilen Brennstoffen und deren negativen Auswirkungen auf unser Klima zu machen.

André Hartmann: Wir müssen unsere Geschichte und das Echternacher Kulturerbe deutlich mehr achten und diese auch aufwerten.

Carole Hartmann: Nach diversen Fauxpas‘ gegenüber den staatlichen Behörden, gilt es in den kommenden Jahren bessere Beziehungen und neues Vertrauen zwischen der Stadt Echternach und den übergeordneten Verwaltungen aufzubauen.

Mars Heinen: Unsere Vereine leisten sehr wertvolle Beiträge in der Kinder- und Jugendarbeit. Nach den Rückschlägen durch das letzte Hochwasser muss unsere Gemeinde allen Vereinen stärker unter die Arme greifen.

Franco Nanna: Ja zu neuen Projekten in Echternach. Allerdings müssen diese ganzheitlich betrachtet werden, insbesondere mit Zugang für alle Bürger, angemessener Beschilderung und alternativer Mobilität.

Myriam Nanna-Schwartz: In einer Stadt mit einer wirklich multikulturellen Bevölkerung sollte regelmäßig eine ‚Nuit de la culture‘ veranstaltet werden.

Steve Wagner: Wenn die Kommune seit 2017 jährlich 180.000 Euro an einen ‚Shoppingberater‘ aus Hamburg zahlt, ist es ein Skandal, dass die ‚Halergaass‘ nicht aufgewertet wird und der Geschäftsverband seinerseits mit einem kommunalen Zuschuss von nur 15.000 Euro jährlich auskommen muss.

Frédéric Varelas: Für das Fahrrad wird zu wenig getan. Wir brauchen mehr Fahrradwege und viel mehr Fahrradständer im Herzen der Stadt, sowohl für die Bürger als auch für die Touristen.

Nach den historischen Entdeckungen hinter der „Petite Marquise“ und dem Vorschlag des Kulturministeriums, das gesamte Gelände als „Nationales Monument“ zu klassifizieren, war uns als DP schnell klar, dass hier eine Chance für Echternach liegt, sich noch deutlicher als älteste Stadt des Landes zu präsentieren.

Die CSV-LSAP-Mehrheit hatte sich zunächst gegen die archäologische Einschätzung gestemmt. Einige wollten ‚auf Teufel komm raus‘ an der ursprünglichen Planung festhalten, andere wollten die Funde einfach zuschütten.

Inzwischen hat der Schöffenrat die DP-Position übernommen und will die archäologischen Funde in ein angepasstes Bauvorhaben integrieren. Als DP haben wir betont, dass die Funde für Bürger, Besucher und Touristen sichtbar und zugänglich sein müssen. Nach unserer Auffassung könnte etwa die Tourist-Information mit einem Besprechungs- und Ausstellungsraum an diese Stelle verlegt werden, um jung und alt einen direkten Einblick in Geschichte und Kultur unserer Stadt zu ermöglichen.

Bereits 2018 forderte die DP im Gemeinderat, dass die Straßen, Bürgersteige und Wege in der Innenstadt und rund um die Alten- und Pflegeheime prioritär in Stand gesetzt werden müssen, ebenso dass alle Gehwege und Zebrastreifen behindertengerecht werden und rund um den Marktplatz das Kopfsteinpflaster in verschiedenen Abschnitten abgeschliffen wird, damit sich Menschen mit eingeschränkter Mobilität dort sicherer bewegen können.

Die meisten dieser Vorschläge wurden angenommen. Die Umsetzung durch die aktuelle CSV-LSAP-Mehrheit ist jedoch zu langsam. Dabei leben dort viele ältere Menschen, die unter bestmöglichen Bedingungen am Stadtleben teilhaben sollten. Viele von ihnen haben aber Angst, sich auf dem ‚historischen‘ Pflaster zu bewegen.

In den letzten Jahren haben Ordnungswidrigkeiten und Verbrechen in Echternach zugenommen. Als DP haben wir mehrfach beim Schöffenrat interveniert, damit zusammen mit der Polizei nach einer Lösung geschaut wird, um die Prävention in Echternach zu stärken und die Polizei deutlich sichtbarer zu machen.

Neben mehr Polizeipräsenz wird die Rolle unserer drei Ordnungsbeamten durch ein neues Gesetz an Bedeutung gewinnen. Als Gemeinde müssen wir auch bestimmte Plätze in den Abendstunden besser beleuchten.

Diverse Infrastrukturen in Echternach brauchen schon lange einen neuen Look. Als DP haben wir bereits mehrfach darum gebeten, dass kurzfristig die veralteten ‚Stadtmöbel‘ in der Innenstadt und vor allem in der Haalergaass durch modernere ersetzt werden; aber auch dass die gesamte Haalergaass gemeinsam mit interessierten Bürgern langfristig umgestaltet wird

Das Jahrhunderthochwasser im Juli 2021 und diverse Starkregenperioden haben noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig Präventions- und Schutzmaßnahmen in diesem Bereich sind. Deshalb haben wir als DP im Gemeinderat gefordert, dass das Hochwasser in den verschiedenen Stadtteilen dokumentiert und analysiert wird, um dann entsprechende Schlüsse daraus ziehen zu können.

Im Gegensatz zu anderen Kommunen, die ihre Bürger seit letztem Jahr durch Gespräche oder Informationsveranstaltungen gemeinsam mit den zuständigen Ministerien ins Boot geholt haben, wird in Echternach wenig bis gar nicht über die Hochwasserproblematik gesprochen.

Zudem ist seit Jahren bekannt, dass die Wasser- und Abwasserleitungen in vielen Straßen instandgesetzt oder erweitert werden müssen. Diese Arbeit müssen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger schnell begonnen werden.

Als DP setzen wir uns schon lange dafür ein, dass direkt an der deutschen Grenze ein größerer Park & Ride-Platz entstehen muss. Der Parkplatz in der Rue des Bénédictins ist sicherlich eine Verbesserung. Allerdings fahren dort keine Busse direkt vorbei und die Leute müssen daher zu Fuß bis ‚A Kack‘ oder zum neuen Busbahnhof gehen. Auf Vorschlag der DP wird nun ein neuer Parkplatz auf dem Gelände des ‚Heilig Kreuz‘ vom Schöffenrat geprüft.

Am alten Bahnhof ist es zu einer völlig falschen Parkraumplanung gekommen. Als DP haben wir immer wieder betont, dass das Parkhaus als erstes im Rahmen des Projekts ‚Campus Gare‘ hätte gebaut werden sollen.

Neben den größeren Parkplätzen muss es auch weiterhin Plätze im Herzen der Stadt geben, wo man Auto oder Fahrrad für eine Erledigungen, einen Termin, einen Apothekenbesuch oder für einen Sprung in die Post kurzzeitig abstellen kann.

Trotz aktueller Energiekrise und Klimawandel setzt die Gemeinde Echternach weiterhin auf Gas. Anstatt ein übergreifendes Energiekonzept zu entwickeln, Erneuerbare Energien auszubauen und die Energieversorgung der Stadt Echternach abzusichern, werden beispielsweise im ‚Oachtergaert‘ noch Gasleitungen für 220.000 Euro verlegt.

Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich gerade nach dem schweren Hochwasser vom Juli 2021 Alternativen zu den klassischen Öl- oder Gasheizungen.

Die DP fordert seit langem, dass die Stadt Echternach mehr in erneuerbare Energien und Energieeffizienz investiert. Andere Kommunen haben ihre Beleuchtung bereits vor Jahren komplett auf LED umgestellt, Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden installiert oder heizen ihre Verwaltungsgebäude klimaneutral.

Parlamentarische Fragen von Carole Hartmann die Stadt Echternach betreffend

 • Fragen zum Verkehr durch Echternach, zur Regelung des Durchgangsverkehrs und zum Verlauf der innerstädtischen Entlastungsstraße, wo die Arbeiten an der Umfahrung ‚Morgenstern‘ zwischenzeitlich begonnen haben.
 • Frage zu Bronzeskulpturen für die ‚Springprozession‘, die ohne Zustimmung des Kultusministeriums auf dem Vorplatz der Basilika aufgestellt werden sollten.
 • Fragen zur medizinischen Versorgung im ländlichen Raum, die eine dezentralere Verteilung von Arztpraxen fordert.
 • Frage zu den Buslinien 110 und 111 (aktuell: 201 und 211), die bis dahin nur zum Kirchberg fuhren und jetzt weiter bis nach Limpertsberg fahren.
 • Fragen zum Echternacher Park, die zu Klarstellungen und Richtigstellungen im Zusammenhang mit dem Baustopp nach dem Hochwasser vom Juli 2021 führten.
 • Fragen zu Hochwasser(folge)maßnahmen und Zuschüssen, die Bürgern, Unternehmen und Kommunen nach dem Jahrhunderthochwasser gewährt wurden.
 • Fragen zu den historischen Funden in der ehemaligen „Petite Marquise“ nach diversen kritischen Äußerungen des Echternacher Schöffenrates zum Kulturministerium.
 • Frage zur Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern im Rahmen der projektierten innerstädtischen Entlastungsstraße.
 • Frage nach einem Geh- und Fahrradweg, der den Kern von Echternach mit dem Industriegebiet in der ‚Cité Manertchen‘ verbinden soll, sowie nach einer weiteren Zufahrtsstraße für die ‚Cité Manertchen‘
 • Frage nach der Renovierung, Restauration und Modernisierung von staatlichen Infrastrukturen in Echternach
 • Frage, ob die alte Halle von ‚Ponts et Chaussées‘ in der Osweiler-Straße nicht einer neuen Bestimmung zugeführt werden kann und dort beispielsweise ein Wohnprojekt entstehen könnte.

[mehr…]

Version française

Chers tous,

Le collège échevinal d’Echternach parle toujours d’une ville en plein essor – eng Stad a Bewegung. Pour le DP, l’aspect humain et social fait défaut dans ce slogan.

Ces dernières années, de nombreux nouveaux habitants se sont installés à Echternach. Ils viennent de différents pays (plus récemment aussi de l’Ukraine) et enrichissent notre ville de leurs cultures. C’est le rôle de la municipalité d’impliquer tous les citoyens dans la vie de la ville. Sans aucun doute, nos clubs et assciations  locaux sont une aide précieuse pour y arriver.

Le DP a également à cœur d’aider les personnes qui se trouvent dans des situations précaires. En sus de l’office social, qui offre un service extrêmement important à nos concitoyens, des aides supplémentaires doivent être prévues dès que possible. Cette responsabilité incombe à la commune.

Georges Hoscheid
Président du DP Echternach

Revendiqué par le DP et avalisé par la majorité CSV-LSAP au conseil communal

 • Les séances du conseil communal sont enregistrées et peuvent être revues par tous les citoyens intéressés.
 • Le projet du nouveau complexe sportif dans l’ancien ‘Quartier Gare’ comporte une piscine.
 • L’escalier menant du camping officiel au ‘Trooskneppchen’ a été remis en place.
 • Les subventions en faveur des clubs sportifs et de loisirs ont été considérablement augmentées au cours des dernières années.
 • Afin de désengorger le carrefour ‘Knepper’ et de fluidifier la circulation, le tronçon passant par la place du marché a été tracé dans une seule direction. Ceci a également permis de créer des emplacements de parking supplémentaires.
 • Pour que les enfants d’Echternach puissent apprendre à nager pendant la fermeture de la piscine municipale, leurs parents peuvent bénéficier d’une bourse de 120 Euros afin de financer un cours de natation pour débutants.
 • Il est prévu que les citoyens soient informés des phénomènes d’inondation par le biais d’un guide sur les inondations.
 • Un nouveau parking est prévu sur le site de la ‘Sainte-Croix’.
 • Afin de reduire l’utilisation de bouteilles en plastique, les associations locales ont reçu des petits bidons d’eau pour leurs membres. Les enfants de l’école fondamentale recevront également de tels bidons.
 • Une implication plus large de l’Union commerciale et artisanale, un concept de marketing qui englobe l’ensemble du commerce de détail, sans concurrence manifeste pour les magasins existants, ainsi qu’une infrastructure moderne et accessible à proximité des rues commerçantes sont des prérequis indispensables pour un projet Shopping Echternach.

Yvonne Amodio : Le commerce au sens large est important pour Echternach et devrait avoir la même importance que le tourisme et la culture. Nous avons besoin d’une offre diversifiée à la fois pour les citoyens et pour les visiteurs de la ville.

Jean-Christophe Dufour: La commune devrait effectuer un inventaire global de toutes nos infrastructures souterraines.

Emile Elsen : On voit de plus en plus de crottes de chiens partout dans la ville. Nos agents municipaux devraient effectuer davantage de contrôles et avertir, et même verbaliser les propriétaires qui ne respectent pas la salubrité publique.

Lurdes Freitas : Les habitants plus âgés de la ville doivent être davantage associés à et impliqués dans la vie associative et culturelle de la ville.

Claude Hansen : Le collège échevinal manque d’idées et de concepts concrets pour rendre la prochaine génération moins dépendante des énergies fossiles et de leurs impacts négatifs sur notre climat.

André Hartmann : Il faudrait davantage honorer et valoriser l’histoire et le patrimoine de la Ville d’Echternach.

Carole Hartmann : Après un certain nombre de faux pas envers les autorités publiques, il sera important, dans les années à venir, de rétablir une meilleure communication et une relation de confiance entre la Ville d’Echternach et les diverses autorités.

Marcel Heinen : Nos clubs et associations apportent une contribution très précieuse dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Après les revers subis lors des dernières inondations, notre commune doit soutenir davantage l’ensemble des clubs et associations.

Franco Nanna : Oui à de nouveaux projets à Echternach. Ceux-ci doivent cependant être envisagés avec un esprit innovateur. En particulier, il est nécessaire de garantir l’accessibilité de tous les citoyens, de fournir une signalisation adéquate et de prendre en considération tous les types de mobilité.

Myriam Nanna-Schwartz: Vu le caractère multiculturel de notre population, une ‘nuit de la culture’ devrait être organisée de façon régulière.

Steve Wagner : Alors que la commune paie 180.000 Euros par an à un conseiller commercial de Hambourg depuis 2017, il est scandaleux que la ‘Halergaass’ n’ait toujours pas été réaménagée et que l’Union commerciale et artisanale, pour sa part, doive se contenter d’une subvention communale de seulement 15.000 Euros par an.

Frédéric Varelas : Le vélo n’est pas suffisamment promu à Echternach. Il nous faut davantage de pistes cyclables et/ou de sentiers de promenade, ainsi que des porte-vélos en plein cœur de la ville. Les habitants et les touristes en bénéficieraient.

Après les découvertes historiques derrière la “Petite Marquise” et la proposition du ministère de la Culture de classer l’ensemble du site comme “Monument national”, le DP a vite compris, que c’était l’occasion pour Echternach de se positionner encore plus clairement comme la ville, la plus ancienne du pays.

Au début, la majorité CSV-LSAP a remis en cause les constats archéologiques. Certaines personnes voulaient  mener à bien le projet initial ‘à n’importe quel prix’, d’autres voulaient simplement combler les découvertes.

Entre-temps, le collège échevinal a adopté la position du DP et veut intégrer les découvertes archéologiques dans un projet de construction adapté. En tant que DP, nous avons souligné que les découvertes devaient être visibles et accessibles aux citoyens, aux visiteurs et aux touristes. Selon nous, l’office du tourisme pourrait par exemple être déplacé à cet endroit, avec une salle de réunion et d’exposition, afin de permettre aux jeunes et aux moins jeunes d’avoir un aperçu direct de l’histoire et de la culture de notre ville.

Déjà en 2018, le DP a demandé que les rues, les trottoirs et les pavés aux alentours du centre-ville devraient être aménagés afin de les rendre accessibles pour toutes les personnes à mobilité réduite. Sur la place du Marché, une bande à revêtement lisse devrait être aménagée à leur profit.

La plupart de ces propositions ont été acceptées par le collège échevinal. La mise en œuvre de celles-ci par la majorité CSV-LSAP est cependant beaucoup trop lente. Ceci est particulièrement décevant pour beaucoup de personnes âgées vivant à Echternach qui souhaitent participer pleinement à la vie urbaine.

Ces dernières années, les incivilités et infractions ont augmenté à Echternach. Les conseillers communaux du DP sont intervenus à plusieurs reprises auprès du collège échevinal afin que la police s’implique davantage par une plus grande présence et un renforcement du travail de prévention.

Les nouvelles compétences attribuées dans une loi récente aux agents municipaux devraient quant à elles être appliquées sur le terrain. De plus, il devrait y avoir un meilleur éclairage dans certains quartiers.

Un certain nombre d’installations à Echternach doivent faire peau neuve. En tant que DP, nous n’arrêtons pas de demander que le mobilier urbain du centre-ville et surtout de laHaalergaass soit remplacé à court terme par un mobilier plus moderne. À long terme, toute la zone piétonne devrait être réaménagée en collaboration avec les citoyens intéressés.

La crue centennale de juillet 2021 et diverses périodes de fortes pluies ont encore une fois mis en évidence l’importance des mesures de prévention et de protection contre les inondations. Les conseillers du DP ont, de ce fait, demandé à ce que les inondations qui se répètent dans les différents quartiers de la ville soient documentées et analysées afin de pouvoir tirer les conclusions qui s’imposent.

Contrairement à d’autres communes qui, depuis l’année dernière, ont impliqué leurs habitants en organisant des entretiens ou des réunions d’information en collaboration avec les ministères compétents, le collège échevinal de la Ville d’Echternach n’a que très peu communiqué sur la problématique des inondations.

Ceci est d’autant plus grave que l’on sait depuis des années que les canalisations d’eau et d’eaux usées de nombreuses rues doivent être remises en état ou agrandies. Ces travaux doivent être entamés au plus vite dans l’intérêt des citoyens.

Le DP intervient depuis longtemps pour qu’un parking relais soit créé près de la frontière allemande. Le parking situé dans la rue des Bénédictins est à saluer. Cependant, les transports en commun n’y passent pas et les gens doivent donc aller jusqu’à ‘A Kack’ ou jusqu’à la nouvelle gare routière pour y prendre un bus. Sur proposition du DP, un nouveau parking sur le terrain de la ‘Sainte-Croix’ est actuellement à l’étude par le collège échevinal.

Dans l’ancien quartier de la Gare, le réaménagement des places de parking a été mal planifié. En tant que DP, nous avons toujours souligné que le parking à étages aurait dû être construit en premier lieu dans le cadre du projet ‘Campus Gare’.

En plus des grands parkings, il faut maintenir un certain nombre d’emplacements pour les voitures et les vélos au cœur de la ville. Ces places de stationnement de courte durée sont réservées pour faire des petites courses, un rendez-vous, une visite à la pharmacie ou à la poste.

Malgré la crise énergétique et le changement climatique, la Ville d’Echternach continue à miser sur le gaz. Au lieu de développer un concept énergétique global, de favoriser les énergies renouvelables et de sécuriser l’approvisionnement énergétique de la commune, des conduites de gaz ont par exemple encore été mises en place dans les ‘Oachtergaert’ pour un montant de 220.000 Euros.

Après les graves inondations de juillet 2021, de nombreux citoyens aimeraient, en plus, recourir à des alternatives aux chauffages au fioul ou au gaz.

Le DP demande depuis longtemps que le collège échevinal mise davantage sur les énergies renouvelables. D’autres communes ont depuis des années converti leur éclairage en LED et ont installé des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics ou chauffent leurs bâtiments administratifs de manière climatiquement neutre.

Questions parlementaires de Carole Hartmann concernant la Ville d’Echternach

 • Questions sur le trafic motorisé à Echternach, sur la réglementation du transit et sur le tracé de la voie de délestage au centre, où les travaux du bypass ‘Morgenstern’ ont entre-temps commencé.
 • Question sur des sculptures en bronze pour la procession dansante qui devaient être installées sur le parvis de la basilique sans l’accord du ministère de la Culture.
 • Questions sur les soins médicaux dans les zones rurales qui demandent une répartition plus décentralisée des cabinets médicaux.
 • Question sur les lignes de bus 110 et 111 (actuellement : 201 et 211), dont le tracé s’arrêtait à ce moment-là au Kirchberg, mais qui continuent aujourd’hui jusqu’au Limpertsberg.
 • Questions sur le parc d’Echternach qui ont fourni des clarifications et des rectifications en rapport avec l’arrêt des travaux après les inondations de juillet 2021.
 • Questions sur les mesures prises en relation avec les inondations et les subventions accordées aux citoyens, aux entreprises et aux communes après la crue centennale.
 • Questions sur les découvertes historiques sur le site de la “Petite Marquise” après diverses déclarations critiques du Conseil échevinal d’Echternach à l’égard du ministère de la Culture.
 • Question sur la sécurité des piétons et des cyclistes dans le cadre du projet de la voie de délestage au centre d’Echternach.
 • Question relative à un chemin piéton et une piste cyclable qui relierait le centre d’Echternach à la zone industrielle et à la ‘Cité Manertchen’, ainsi qu’à un autre accès motorisé à la ‘Cité Manertchen’.
 • Question sur la rénovation, la restauration et la modernisation des infrastructures publiques à Echternach.
 • Question de savoir si l’ancien hangar des ‘Ponts et Chaussées’ dans la route d’Osweiler ne pourrait pas obtenir une nouvelle destination et si un projet d’habitation pourrait par exemple y être réalisé.

[plus…]

English version

Hi everyone,

Echternach’s board of aldermen always talks about a city on the move – eng Stad a Bewegung. For the DP, the human and social aspects are missing in this slogan.

In recent years, a large number of new residents have settled in Echternach. They come from a wide variety of countries (recently also from Ukraine) and enrich our town with their cultures. It is the responsibility of the municipality to include all citizens in local town life. Our local clubs and associations play a key role in fulfilling this important task.

The DP is also committed to helping people who find themselves in precarious situations. In addition to the social office, which offers an extremely important service to our citizens, concrete measures must be defined as soon as possible. This is also a responsibility of the municipality.

Georges Hoscheid
President of DP Echternach

Demanded by the DP and endorsed by the CSV-LSAP majority in the local council

 • The local council meetings are recorded and can be watched by all interested citizens.
 • The project for the new sports complex in the former ‘Quartier Gare’ includes a swimming hall.
 • The staircase from the official camping site to ‘Trooskneppchen’ has been reinstalled.
 • The subsidies for sports and leisure clubs have been increased considerably in recent years.
 • In order to relieve traffic congestion at the ‘Knepper’ junction, the road through the market square was routed in one direction only. This also means that a few additional parking spots could be built.
 • To help Echternach children learn to swim despite the temporary closure of the swimming pool, parents can benefit from a grant of 120€ to finance a beginner swimming course for their kids.
 • Citizens should be informed about flooding events by means of a guide on floods.
 • A new car park is planned on the ‘Sainte-Croix’ site.
 • The local associations have received small water containers for their members. The children of the primary school should also soon receive such containers.
 • A broader involvement of the trade and craft association, a marketing concept that includes the whole retail trade, no apparent competition for the existing shops and a modern and accessible infrastructure in and around the shopping streets are indispensable prerequisites for a Shopping Echternach project.

Yvonne Amodio: Commerce in the broadest sense is important for Echternach and should have the same importance as tourism and culture. We need a diversified offer which is interesting for both citizens and visitors of the city.

Jean-Christophe Dufour: The municipality should make a global inventory of all our underground infrastructures.

Emile Elsen: We are seeing more and more dog poop all over the city. Our municipal officers should carry out more checks and warn, and even fine, owners who do not respect public hygiene.

Lurdes Freitas: In the wake of the Covid-19 pandemic, it is extremely important to encourage a large number of elderly people living in Echternach to participate in the city’s cultural and community life.

Claude Hansen: The board of aldermen lacks concrete ideas and concepts to help the next generation become less dependent on fossil fuels and their negative impact on our climate.

André Hartmann: The history and heritage of the city of Echternach should be honoured and valued more.

Carole Hartmann: After a number of missteps towards public authorities, it will be important in the coming years to re-establish better communication and trust between the city of Echternach and the various authorities.

Mars Heinen: Our clubs and associations make a very valuable contribution to the field of children and youth. After the setbacks of the last floods, our municipality should give more support to all these clubs and associations.

Franco Nanna: Yes to new projects in Echternach. However, these must be considered with an innovative spirit. In particular, it is necessary to guarantee access to all citizens, to provide adequate signage and to take into account all types of mobility.

Myriam Nanna-Schwartz: As a city with a very multicultural population, a ‘culture night’ should be organised on a regular basis.

Steve Wagner: While the municipality has been paying 180,000 euros a year to a Hamburg business consultant since 2017, it is scandalous that the ‘Halergaass’ has still not been redeveloped and that the Trade and Crafts Union, for its part, has to make do with a municipal subsidy of only 15,000 euros a year.

Frédéric Varelas: Cycling is not supported enough in Echternach. We need more cycle paths and/or footpaths, as well as bike racks in the heart of the city. Both inhabitants and tourists would benefit from this.

After the historical discoveries behind the “Petite Marquise” and the proposal of the Ministry of Culture to classify the whole site as a “National Monument”, we as PD quickly realised that this was an opportunity for Echternach to position itself even more clearly as the oldest town in the country.

At the beginning, the CSV-LSAP majority questioned the archaeological findings. Some wanted to carry out the original project ‘at any cost’, others just wanted to fill up the findings.

In the meantime, the board of aldermen has adopted the position of the DP and wants to integrate the archaeological findings into a suitable construction project. As the DP, we stressed that the archaeological findings should be visible and accessible to citizens, visitors and tourists. In our opinion, the tourist office could for example be moved to this location, with a meeting and exhibition room, to give young and old a direct insight into the history and culture of our city.

Already in 2018, the DP requested that the streets, pavements and pavements around the city centre should be made accessible for all people with reduced mobility living in Echternach or staying there. On the market square, a smooth strip should be created for them.

Most of these proposals have been accepted by the board of aldermen. However, the implementation of these proposals by the CSV-LSAP majority is far too slow. This is particularly disappointing for many elderly people living in Echternach who want to fully participate in urban life.

In recent years, incivilities and offences have increased in Echternach. The local councillors of the DP have intervened several times with the board of aldermen in order to get the police more involved through a greater physical presence and a reinforcement of their prevention work.

On the other hand, new competencies attributed to municipal officers through a new law should be applied shortly. In addition, there should be better lighting in some boroughs.

A number of facilities in Echternach are in need of investment and reparations. As the DP, we keep asking for the urban property in the city centre and especially in the Haalergaass to be replaced in the short term by more one. In the long term, the entire pedestrian zone should be redesigned in cooperation with the citizens.

The ‘century flood’ in July 2021 and various periods of heavy rainfall have once again highlighted the importance of flood prevention and protection measures. The DP councillors therefore requested that the recurring floods in the various districts of the city be documented and analysed in order to draw the necessary conclusions.

In contrast to other municipalities that have been involving their citizens since last year by organising talks or information meetings in collaboration with the competent ministries, the board of aldermen of the city of Echternach has communicated very little on the flooding issue.

This is all the more serious as it has been known for years that the water and waste water pipes in many streets need to be repaired or extended. This work must be started as soon as possible in the interest of the citizens.

The DP has been campaigning for a long time for a park-and-ride facility near the German border. The car park in Rue des Bénédictins is to be welcomed. However, public transport does not run there, so people have to go to ‘A Kack’ or to the new bus station to catch a bus. Following the suggestion of the DP, the board of aldermen decided to assess the viability of building a new car park on the ‘Sainte-Croix’ site.

The redevelopment of the parking spaces next to the old train station was poorly planned. As the DP, we have always stressed that the multi-storey car parking should have been built first as part of the ‘Campus Gare’ project.

In addition to large car parkings, a number of parking spaces for cars and bicycles must be maintained in the heart of the city. These short-term parking spaces are reserved for short shopping trips, appointments, visits to the pharmacy or the post office.

Despite the current energy crisis and climate change, the city of Echternach continues to rely on gas. Instead of developing a comprehensive energy concept, promoting renewable energies and securing the energy supply of the municipality, gas pipes have for example been laid in the ‘Oachtergaert’ at a cost of 220,000 euros.

After the severe flooding in July 2021, many citizens would also like to use alternatives to oil or gas heating.

The DP has long been calling for the board of aldermen to focus more on renewable energy. Other municipalities have been converting their lighting to LEDs for years and have installed photovoltaic panels on public buildings or heat their administrative buildings in a climate-neutral way.

Parliamentary questions by Carole Hartmann concerning the city of Echternach

 • Questions about traffic through Echternach, the regulation of traffic and the course of the inner-city relief road, where work on the ‘Morgenstern’ bypass has begun in the meantime.
 • Question about bronze sculptures for the ‘Hopping Procession’ which were to be placed on the forecourt of the Basilica without the consent of the Ministry of Culture.
 • Questions on medical care in rural areas, calling for a more decentralised distribution of doctors’ surgeries.
 • Question about bus lines 110 and 111 (currently: 201 and 211), which until then only went to Kirchberg and now continue to Limpertsberg.
 • Questions about Echternach Park, which led to clarifications and corrections in connection with the construction stop after the flood of July 2021.
 • Questions about flood (aftermath) measures and grants given to citizens, businesses and municipalities after the flood of the century.
 • Questions about the historical finds in the former “Petite Marquise” after various critical statements made by the Echternach Board of Aldermen about the Ministry of Culture.
 • Question on the safety of pedestrians and cyclists in the context of the projected inner-city relief road.
 • Question about a walking and cycling path to connect the core of Echternach with the industrial area in the ‘Cité Manertchen’ and about another access road for the ‘Cité Manertchen’.
 • Question about the renovation, restoration and modernisation of state infrastructures in Echternach.
 • Question whether the old hall of ‘Ponts et Chaussées’ in Rue d’Osweiler could not be given a new purpose and, for example, a housing project could be built there.

[more…]

Versão portuguesa

Caríssimos todos,

O colégio vereador de Echternach fala sempre de uma cidade em movimento – eng Stad a Bewegung. Para a DP, o aspecto humano e social está ausente neste slogan.

Nos últimos anos, muitos novos habitantes instalaram-se em Echternach. Eles vêm de diferentes países (mais recentemente também da Ucrânia) e enriquecem a nossa cidade com as suas culturas. O papel do município é o de envolver todos os cidadãos na vida da cidade. Sem dúvida, os nossos clubes e associações locais são uma grande ajuda para o fazer.

O PD está também empenhado em ajudar pessoas em situações precárias. Para além do gabinete social, que oferece um serviço extremamente importante aos nossos cidadãos, deve ser prestado apoio adicional o mais rapidamente possível. Esta é a responsabilidade do município.

Georges Hoscheid
Presidente da DP de Echternach

Exigido pela DP e aprovado pela maioria do CSV-LSAP no conselho local

 • As reuniões da câmara municipal são registadas e podem ser revistas por todos os cidadãos interessados.
 • O projecto para o novo complexo desportivo no antigo “Quartier Gare” inclui uma piscina.
 • A escadaria do parque de campismo oficial para o Trooskneppchen foi reinstalada.
 • Os subsídios para os clubes desportivos e de lazer foram consideravelmente aumentados nos últimos anos.
 • A fim de aliviar o congestionamento de tráfego no cruzamento ‘Knepper’, o troço através da praça do mercado foi encaminhado num único sentido. Isto permitiu também a criação de lugares de estacionamento adicionais.
 • A fim de permitir às crianças de Echternach aprender a nadar durante o encerramento da piscina municipal, os seus pais podem beneficiar de uma subvenção de 120 euros para financiar um curso de natação para principiantes.
 • Está previsto que os cidadãos sejam informados sobre as inundações por meio de um guia de inundações.
 • Está planeado um novo parque de estacionamento no sítio da Santa Cruz.
 • A fim de reduzir a utilização de garrafas de plástico, as associações locais receberam pequenos recipientes de água para os seus membros. As crianças da escola primária também receberão essas latas.
 • Um envolvimento mais amplo da associação de comércio e artesanato, um conceito de marketing que engloba todo o comércio retalhista, sem concorrência óbvia para as lojas existentes, e uma infra-estrutura moderna e acessível perto das ruas comerciais são pré-requisitos indispensáveis para um projecto de Shopping Echternach.

Yvonne Amodio: O comércio no sentido mais lato é importante para Echternach e deve ter a mesma importância que o turismo e a cultura. Precisamos de uma oferta diversificada, tanto para os cidadãos como para os visitantes da cidade.

Jean-Christophe Dufour: O município deve fazer um inventário global de todas as nossas infra-estruturas subterrâneas.

Emile Elsen: Estamos a ver cada vez mais cocó de cão por toda a cidade. Os nossos funcionários municipais devem efectuar mais controlos e avisar, e até multar, os proprietários que não respeitem a saúde pública.

Lurdes Freitas: Os residentes mais velhos da cidade devem estar mais envolvidos na vida associativa e cultural da cidade.

Claude Hansen: Faltam ideias e conceitos concretos para tornar a próxima geração menos dependente dos combustíveis fósseis e do seu impacto negativo no nosso clima.

André Hartmann: A história e o património da cidade de Echternach devem ser honrados e valorizados mais.

Carole Hartmann: Depois de uma série de erros em relação às autoridades públicas, será importante nos próximos anos restabelecer uma melhor comunicação e uma relação de confiança entre a Cidade de Echternach e as várias autoridades.

Marcel Heinen: Os nossos clubes e associações dão uma contribuição muito valiosa no campo das crianças e jovens. Após os reveses durante as últimas inundações, o nosso município deve apoiar mais todos os clubes e associações.

Franco Nanna: Sim a novos projectos em Echternach. No entanto, estes devem ser considerados com um espírito inovador. Em particular, é necessário assegurar a acessibilidade a todos os cidadãos, fornecer sinalização adequada e ter em consideração todos os tipos de mobilidade.

Myriam Nanna-Schwartz: Dado o carácter multicultural da nossa população, uma “noite cultural” deve ser organizada regularmente.

Steve Wagner : Embora o município tenha pago 180.000 euros por ano a um consultor empresarial de Hamburgo desde 2017, é escandaloso que o “Halergaass” ainda não tenha sido reestruturado e que o Sindicato do Comércio e Artesanato, por seu lado, tenha de se contentar com um subsídio municipal de apenas 15.000 euros por ano.

Frédéric Varelas: O ciclismo não é suficientemente promovido em Echternach. Precisamos de mais ciclovias e/ou percursos pedonais e de suportes para bicicletas no coração da cidade. Isto iria beneficiar tanto os residentes como os turistas.

Depois das descobertas históricas por detrás da “Pequena Marquesa” e da proposta do Ministério da Cultura de classificar todo o local como “Monumento Nacional”, a DP rapidamente percebeu que esta era uma oportunidade para Echternach se posicionar ainda mais claramente como a cidade mais antiga do país.

No início, a maioria do CSV-LSAP questionou as descobertas arqueológicas. Algumas pessoas queriam realizar o projecto original ‘a qualquer custo’, outras apenas queriam preencher os resultados.

Entretanto, o conselho vereador adoptou a posição do PD e pretende integrar os achados arqueológicos num projecto de construção adequado. Como PD, sublinhamos que os achados devem ser visíveis e acessíveis aos cidadãos, visitantes e turistas. Na nossa opinião, o gabinete de turismo poderia ser transferido para este local, com uma sala de reuniões e exposições, por exemplo, para que tanto jovens como velhos possam ter uma visão directa da história e cultura da nossa cidade.

Já em 2018, a polícia pediu que as ruas, calçadas e passeios em redor do centro da cidade fossem tornados acessíveis a todas as pessoas com mobilidade reduzida. Na Praça do Mercado, deve ser providenciada uma faixa de superfície lisa para seu benefício.

A maioria destas propostas foi aceite pelo Colégio de Vereadores. No entanto, a implementação destas propostas pela maioria do CSV-LSAP é demasiado lenta. Isto é particularmente decepcionante para muitas pessoas idosas que vivem em Echternach e que querem participar plenamente na vida urbana.

Nos últimos anos, as incivilidades e delitos têm aumentado em Echternach. Os vereadores locais da DP intervieram várias vezes com a faculdade vereadora, a fim de envolver mais a polícia através de uma maior presença e de um reforço do trabalho de prevenção.

As novas competências atribuídas numa lei recente aos agentes municipais devem ser aplicadas no terreno. Além disso, deveria haver melhor iluminação em algumas áreas.

Algumas instalações em Echternach necessitam de um novo visual. Como PD continuamos a pedir que o mobiliário urbano no centro da cidade e especialmente no Haalergaass seja substituído, a curto prazo, por mobiliário mais moderno. A longo prazo, toda a zona pedestre deve ser redesenhada em cooperação com os cidadãos interessados.

As cheias de 100 anos em Julho de 2021 e vários períodos de chuvas fortes realçaram mais uma vez a importância das medidas de prevenção e protecção contra as cheias. Os conselheiros da DP solicitaram, portanto, que as cheias recorrentes nos vários distritos da cidade fossem documentadas e analisadas a fim de se tirarem as conclusões necessárias.

Ao contrário de outros municípios que têm envolvido os seus habitantes desde o ano passado, organizando conversações ou reuniões de informação em colaboração com os ministérios competentes, o conselho de vereadores da cidade de Echternach tem comunicado muito pouco sobre a questão das cheias.

Isto é tanto mais grave quanto se sabe há anos que as canalizações de água e de águas residuais em muitas ruas precisam de ser reparadas ou ampliadas. Este trabalho deve ser iniciado o mais cedo possível, no interesse dos cidadãos.

Há muito tempo que a DP tem vindo a fazer campanha para um parque de estacionamento perto da fronteira alemã. O parque de estacionamento na Rue des Bénédictins deve ser bem-vindo. No entanto, não há lá transportes públicos, pelo que as pessoas têm de ir a ‘A Kack’ ou à nova estação de autocarros para apanhar um autocarro. Por sugestão da polícia, um novo parque de estacionamento no local da Santa Cruz está actualmente a ser estudado pelo Colégio de Vereadores.

Na zona da antiga estação, a reorganização dos lugares de estacionamento foi mal planeada. Como PD, sempre sublinhámos que o parque de estacionamento de vários andares deveria ter sido construído em primeiro lugar como parte do projecto ‘Campus Station’.

Para além dos grandes parques de estacionamento, devem ser mantidos vários lugares de estacionamento para carros e bicicletas no coração da cidade. Estes lugares de estacionamento de curta duração estão reservados para viagens curtas de compras, marcações, visitas à farmácia ou aos correios.

Apesar da crise energética e das alterações climáticas, a cidade de Echternach continua a depender do gás. Em vez de desenvolver um conceito energético abrangente, promovendo as energias renováveis e assegurando o abastecimento energético do município, foram instalados tubos de gás no “Oachtergaert” a um custo de 220.000 euros.

Após as graves inundações de Julho de 2021, muitos cidadãos gostariam também de utilizar alternativas ao aquecimento a petróleo ou gás.

A DP há muito que apela ao governo local para que se concentre mais nas energias renováveis. Outros municípios têm vindo a converter a sua iluminação em LEDs há anos e têm instalado painéis fotovoltaicos em edifícios públicos ou aquecer os seus edifícios administrativos de forma neutra para o clima.

Questões parlamentares de Carole Hartmann relativas à cidade de Echternach

 • Perguntas sobre o tráfego automóvel em Echternach, sobre a regulamentação do trânsito e sobre a rota da estrada de socorro no centro, onde os trabalhos no desvio “Morgenstern” começaram entretanto.
 • Perguntas sobre as esculturas de bronze para a procissão de dança que seriam instaladas na praça em frente da basílica sem a aprovação do Ministério da Cultura.
 • Perguntas sobre cuidados médicos nas zonas rurais, o que exige uma distribuição mais descentralizada das práticas médicas.
 • Perguntas sobre as linhas de autocarros 110 e 111 (agora 201 e 211), que na altura paravam em Kirchberg, mas que agora continuam até Limpertsberg.
 • Perguntas sobre o parque Echternach, que forneceram esclarecimentos e rectificações em relação à cessação dos trabalhos após as cheias de Julho de 2021.
 • Perguntas sobre as medidas tomadas em relação às inundações e os subsídios concedidos aos cidadãos, empresas e municípios após os 100 anos da inundação.
 • Perguntas sobre as descobertas históricas no local da “Pequena Marquesa” após várias declarações críticas do Conselho de Vereadores de Echternach perante o Ministério da Cultura.
 • Pergunta sobre a segurança de peões e ciclistas no contexto do projecto da estrada de socorro no centro de Echternach.
 • Pergunta sobre uma pista para peões e ciclistas que liga o centro de Echternach à zona industrial e à ‘Cité Manertchen’, bem como sobre um acesso motorizado alternativo à ‘Cité Manertchen’.
 • Pergunta sobre a renovações, restauração e modernização das infra-estruturas públicas em Echternach.
 • A questão de saber se ao antigo barracão “Ponts et Chaussées” na estrada de Osweiler não poderia ser atribuído um novo objectivo e se um projecto de habitação poderia ser realizado lá, por exemplo.

[mais…]

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp