Gemeng Stengefort

Eng Visioun vum Schäfferot

Déi lescht Wochen virun de Walen huet eise Schäfferot op eemol Visiounen. Musse mer eis dofir villäicht Suergen maachen?

E Flyer iwwert eng Informatiounsversammlung ass an all Haus geflattert mat Undeitunge vun engem fäerdege Konzept fir en neien Futtballsterrain an och fir eng nei Tennishal.

Mat Virwëlz hu mer eis gesot do muss een derbäi sinn. Net dass een nach eppes géing verpassen. Op der Versammlung dunn déi éischt Iwwerraschung, well aus den ugekënnegten Pläng wor op eemol nëmme méi eng Visioun ginn.

Eng weider Iwwerraschung wor dunn, wéi de Buergermeeschter a säi Schäfferot erkläert hunn dass si laang dru geschafft hätten fir esou eng Visioun kenne virzestellen.

Nach méi iwwerrascht huet eis dunn awer dass si eigentlech d’Pläng vun der Blo-Schwaarzer Koalitioun ausgegruewen hunn, an se hunn als hir Visioun verkaf hunn.

No de leschten Walen waren des Visioune schonn Blo-Schwaarz komm fir op „a Backend“  Sportsterrainen ze bauen. Sie haten esouguer geplangt hir Schwämm an hir Sportshal do ze bauen.

Wann des Erkenntnis der aktueller Koalitioun dann elo direkt no de Walen komm wier, dann hätte mer vill Zäit gespuert, mir hätten nach en Roudemer, eis Sportshal an d’Schwämm wieren schonns ageweit ginn an den Futtballsterrain kéint schonns gebaut ginn, genau wéi eng nei Tennishal. Dës wier och schonns am Bau.

Wat hätten mer do vill Suen gespuert a  mir hätten keng provisoresch Léisunge gebraucht. Do wieren vill Veräiner net esou enttäuscht, dass fir si näischt gemaach gouf.

Well bis aus dëser Visioun Realitéit gëtt an endlech ka gebaut ginn, leeft nach vill Waasser d’Eisch erof.

All eis Awunner wëssen dass den 11. Juni Walen sinn a mir mengen net, dass si sech fir domm verkafen loossen.

 

Une vision du Collège Echevinal actuel

Dans les dernières semaines avant les élections, notre Collège Echevinal a soudainement eu des visions. Devons-nous peut-être nous en inquiéter.

Un dépliant communal pour une réunion d’information a été distribué dans chaque foyer concernant la présentation du concept entièrement fini d‘un nouveau terrain de football et de nouvelles infrastructures pour le tennis.

Avec beaucoup d‘espoir, on s’est dit qu’il fallait impérativement assister à cette réunion afin de ne pas passer à côté d’une information importante.

A la réunion, une première surprise, Les plans annoncés comme terminés sont soudainement devenus une simple vision, un rêve.

Une autre surprise a été lorsque le Collège nous a expliqué qu’il avait longuement travaillé pour arriver à une telle vision.

Ce qui nous a encore plus surpris, c’est qu’ils ont en fait ouvert les tiroirs et sorti les plans de la coalition précédente CSV-DP pour nous les vendre comme étant leur vision.

Après les dernières élections en 2017, un projet élaboré complet d’infrastructures sportives était déjà étudié et prêt sur plans pour finaliser les études et réaliser les terrains de sports au lieu-dit „A Backent“. Il était également prévu d’y construire une piscine et salles de sports.

Si cette prise de conscience leur était venue juste après les élections de 2017, nous aurions gagné beaucoup de temps  et beaucoup d’argent. Nous aurions encore aujourd’hui un centre Roudemer. La salle de sport et la piscine auraient déjà été inaugurées et le terrain de foot aurait pu être déjà construit ainsi que les infrastructures pour le tennis.

Comme nous aurions gagné du temps et épargné beaucoup d’argent en évitant les structures provisoires. Aujourd’hui, les nombreux clubs de la commune ne seraient pas si déçus car rien n’a encore été fait pour eux.

Car jusqu’à ce que cette vision devienne réalité et puisse enfin être réalisée concrètement, beaucoup d’eau descendra encore l’Eisch.

Tous les citoyens savent que le 11 juin il y a les élections communales mais personne n’est dupe.

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp