Gemeng Stengefort

Stengefort - Frieden Daniel1
Lettre de Daniel Frieden concernant la situation de la piste cyclable de Kleinbettingen par Hagen jusqu’à Steinfort
Voici le texte de la lettre adressée au Bourgmestre et Echevins concernant le statut quo de la piste cyclable de Kleinbettingen par Hagen jusqu’à Steinfort
weiderliesen...
dp_logo_round
D’Vertrieder vun der Demokratescher Partei Sektioun Stengefort an de berodende Gemengekommissioune vun eiser Gemeng
Nodeems d‘Vertrieder vun de respektive Parteien an enger Rei vu Gemengekommissioune schonn am Dezember 2023 bestëmmt goufen, war et an der Gemengerotssëtzung am Februar 2024 un de Vertrieder an de berodende Kommissiounen.
weiderliesen...
20231018 Keisowend Stengefort_page-0001
Kéisowend
DP Sektioun Stengefort, invitéiert Iech op hiren traditionellen Kéisowend
weiderliesen...
Kopie von Instagram & Facebook Post (Square) (4)
Eng Visioun vum Schäfferot
Wann Iddien vum fréiere Schäfferot als innovativ Visiounen vun Rout-Gréng verkaf ginn.
weiderliesen...
walprogramm-stengefort
Eise Walprogramm fir d'Gemeng Stengefort
Notre programme électoral pour la commune de Steinfort - Unser Wahlporgramm für die Gemeinde Steinfort - Our electoral programme for the municipality of Steinfort
weiderliesen...
1
Eise Walprogramm
Eise Walprogramm 2023
weiderliesen...
Kopie von Instagram & Facebook Post (Square)(2)
Notre programme électorale 2023
Retrouvez la version français de notre programme électorale ici
weiderliesen...
Kopie von Instagram & Facebook Post (Square)(3)
Our electoral programme
Find here the english version of our electoral programme
weiderliesen...
test
E Message vum Gemengeconseiller a President vun der Stengeforter DP Sektioun
Och wann mir schonn am Februar sinn ass et ni ze spéit fir gutt Wënsch an duerfir wënsche ech a mengem Numm an am Numm vum Comité vun der Stengeforter DP-Sektioun op dësem Wee „Alles Gutts fir 2022“ a virun Allem eng gutt Gesondheet.
weiderliesen...
Meenug Rol
Meng Meenung
Wéi d’LSAP nach an der Oppositioun war, hunn se der Majoritéit ëmmer virgehäit si géing ze vill Suen ausginn, also net spueren.
weiderliesen...
Bild Walen
Déi nächst Walen
Elo geet et gleich nees lass. 2023 stinn déi nächst Walen virun der Dier. o mellen sech dann Leit zu Wuert déi alles oder villes besser wësse wëllen. Mee wou woren déi dann déi ganzen Zeit.
weiderliesen...
logement social
De soziale Wunnengsbau
Hei seet déi LSAP-Déi Gréng Majoritéit si géif grouss Efforte maachen. Dat stëmmt esou wäit wéi si an de leschte Joren dat eent oder aner Haus a bebaubar Terrainen zu dësem Zweck opkaaft hunn. Och loossen si zu Hoen an der Platz vum ofgerappte Paschtoueschhaus en Appartementshaus fir sozial Wunnenge bauen.
weiderliesen...
Foto Veräiner
Den Dilemma mat Säll fir eis Veräiner
Ëmmer erëm héiere mir vun de Veräiner, dass mer an eiser Gemeng e Probleem mat der Disponibilitéit vun eise Gemengesäll fir eis Veräiner hunn.
weiderliesen...
Foto Infrastructure
Déi nei Foussgängerbréck beim Weier
Et hunn Awunner eis drop ugeschwat, dass beim Weier eng nei schmuel Foussgängerbréck installéiert gouf. Des Bréck verbënnt déi nei Cité Aischzenter  mat dem Wee laanscht de Weier. Hinnen ass opgefall, dass nawell laang un der Bréck ronderëmgedoktert gouf.
weiderliesen...
Foto Trottoire
Gefléckten Trottoiren an eiser Gemeng
Als gutt informéierte Matbierger hutt dir jo sécher matkritt dass mer op eiser Internetsäit an op Facebook op déi lamentabel Zoustänn vun enger Rei vun den Trottoiren an eiser Gemeng higewisen hunn. Dass do géing gewaart gi bis d’Kand am Pëtz leit, also een do gefall wier a sech wéi gedoen hätt.
weiderliesen...
Vëlosweeër an douce Mobilitéit
D’LSAP/Déi Gréng Majoritéit ass op der Sich fir eng Léisung fir eis verschidden Uertschaften iwwert de Wee vun doucer Mobilitéit a mat Vëlosweeër ze verbannen. Dofir ginn si dëst Joer eng Etüd an Optrag.
weiderliesen...
Teschnechen dengscht
En laang iwwerfällegen Ënnerdag fir eisen Techneschen Déngscht
De Budget vum Joer 2020 huet en Kredit vun 1,5 Milliounen Euro fir d’Schaffe vun engem funktionellen Ënnerdag fir eisen techneschen Déngscht virgesinn. Bei den Diskussiounen zum deemolege Budget huet de Buergermeeschter a seng Schäffe behaapt, si hätte Gespréicher mat engem Bauhär fir den néidegen Ënnerdag ze schafen. Dës Gespréicher sollte kuerz virun hirem Ofschloss stoe mee si kéinte fir de Moment...
weiderliesen...
Stengefort - Frieden Daniel1
Lettre de Daniel Frieden concernant la situation de la piste cyclable de Kleinbettingen par Hagen jusqu’à Steinfort
Voici le texte de la lettre adressée au Bourgmestre et Echevins concernant le statut quo de la piste cyclable de Kleinbettingen par Hagen jusqu’à Steinfort
weiderliesen...
dp_logo_round
D’Vertrieder vun der Demokratescher Partei Sektioun Stengefort an de berodende Gemengekommissioune vun eiser Gemeng
Nodeems d‘Vertrieder vun de respektive Parteien an enger Rei vu Gemengekommissioune schonn am Dezember 2023 bestëmmt goufen, war et an der Gemengerotssëtzung am Februar 2024 un de Vertrieder an de berodende Kommissiounen.
weiderliesen...
20231018 Keisowend Stengefort_page-0001
Kéisowend
DP Sektioun Stengefort, invitéiert Iech op hiren traditionellen Kéisowend
weiderliesen...
Kopie von Instagram & Facebook Post (Square) (4)
Eng Visioun vum Schäfferot
Wann Iddien vum fréiere Schäfferot als innovativ Visiounen vun Rout-Gréng verkaf ginn.
weiderliesen...
walprogramm-stengefort
Eise Walprogramm fir d'Gemeng Stengefort
Notre programme électoral pour la commune de Steinfort - Unser Wahlporgramm für die Gemeinde Steinfort - Our electoral programme for the municipality of Steinfort
weiderliesen...
1
Eise Walprogramm
Eise Walprogramm 2023
weiderliesen...
Kopie von Instagram & Facebook Post (Square)(2)
Notre programme électorale 2023
Retrouvez la version français de notre programme électorale ici
weiderliesen...
Kopie von Instagram & Facebook Post (Square)(3)
Our electoral programme
Find here the english version of our electoral programme
weiderliesen...
test
E Message vum Gemengeconseiller a President vun der Stengeforter DP Sektioun
Och wann mir schonn am Februar sinn ass et ni ze spéit fir gutt Wënsch an duerfir wënsche ech a mengem Numm an am Numm vum Comité vun der Stengeforter DP-Sektioun op dësem Wee „Alles Gutts fir 2022“ a virun Allem eng gutt Gesondheet.
weiderliesen...
Meenug Rol
Meng Meenung
Wéi d’LSAP nach an der Oppositioun war, hunn se der Majoritéit ëmmer virgehäit si géing ze vill Suen ausginn, also net spueren.
weiderliesen...
Bild Walen
Déi nächst Walen
Elo geet et gleich nees lass. 2023 stinn déi nächst Walen virun der Dier. o mellen sech dann Leit zu Wuert déi alles oder villes besser wësse wëllen. Mee wou woren déi dann déi ganzen Zeit.
weiderliesen...
logement social
De soziale Wunnengsbau
Hei seet déi LSAP-Déi Gréng Majoritéit si géif grouss Efforte maachen. Dat stëmmt esou wäit wéi si an de leschte Joren dat eent oder aner Haus a bebaubar Terrainen zu dësem Zweck opkaaft hunn. Och loossen si zu Hoen an der Platz vum ofgerappte Paschtoueschhaus en Appartementshaus fir sozial Wunnenge bauen.
weiderliesen...
Foto Veräiner
Den Dilemma mat Säll fir eis Veräiner
Ëmmer erëm héiere mir vun de Veräiner, dass mer an eiser Gemeng e Probleem mat der Disponibilitéit vun eise Gemengesäll fir eis Veräiner hunn.
weiderliesen...
Foto Infrastructure
Déi nei Foussgängerbréck beim Weier
Et hunn Awunner eis drop ugeschwat, dass beim Weier eng nei schmuel Foussgängerbréck installéiert gouf. Des Bréck verbënnt déi nei Cité Aischzenter  mat dem Wee laanscht de Weier. Hinnen ass opgefall, dass nawell laang un der Bréck ronderëmgedoktert gouf.
weiderliesen...
Foto Trottoire
Gefléckten Trottoiren an eiser Gemeng
Als gutt informéierte Matbierger hutt dir jo sécher matkritt dass mer op eiser Internetsäit an op Facebook op déi lamentabel Zoustänn vun enger Rei vun den Trottoiren an eiser Gemeng higewisen hunn. Dass do géing gewaart gi bis d’Kand am Pëtz leit, also een do gefall wier a sech wéi gedoen hätt.
weiderliesen...
Vëlosweeër an douce Mobilitéit
D’LSAP/Déi Gréng Majoritéit ass op der Sich fir eng Léisung fir eis verschidden Uertschaften iwwert de Wee vun doucer Mobilitéit a mat Vëlosweeër ze verbannen. Dofir ginn si dëst Joer eng Etüd an Optrag.
weiderliesen...
Teschnechen dengscht
En laang iwwerfällegen Ënnerdag fir eisen Techneschen Déngscht
De Budget vum Joer 2020 huet en Kredit vun 1,5 Milliounen Euro fir d’Schaffe vun engem funktionellen Ënnerdag fir eisen techneschen Déngscht virgesinn. Bei den Diskussiounen zum deemolege Budget huet de Buergermeeschter a seng Schäffe behaapt, si hätte Gespréicher mat engem Bauhär fir den néidegen Ënnerdag ze schafen. Dës Gespréicher sollte kuerz virun hirem Ofschloss stoe mee si kéinte fir de Moment...
weiderliesen...