Beetebuerg

beetebuerg_graas_gusty
Gusty Graas
Spëtzekandidat

Deputéierten
Schäffen
65 Joer, Beetebuerg

beetebuerg_junker_patrick
Patrick Junker
Spëtzekandidat

Attaché à la direction
Enseignant
37 Joer, Beetebuerg

beetebuerg_agostino_david
David Agostino

Student
Remplaçant am Enseignement Fondamental
23 Joer, Beetebuerg

beetebuerg_brandenburger_paulette
Paulette Brandenburger

Employée privée e.r.
62 Joer
Beetebuerg

beetebuerg_anibal_da_cruz
Anibal Da Cruz

Employé privé
50 Joer
Beetebuerg

beetebuerg_federspiel_jean-claude
Jean-Claude Federspiel

Ingénieur Industriel
57 Joer
Näerzeng

beetebuerg_friedgen_sylvie
Sylvie Friedgen

Employée de l‘État
51 Joer
Näerzeng

beetebuerg_kaudé_armand
Armand Kaudé

Commissaire en chef
police e.r.
77 Joer, Näerzeng

beetebuerg_majerus_jean
Jean Majerus

Ingénieur industriel
58 Joer
Fenneng

beetebuerg_mathur_eric
Eric Mathur

Sales manager
41 Joer
Beetebuerg

beetebuerg_neuray_suraj
Suraj Neuray

Employé de l‘État
29 Joer
Beetebuerg

beetebuerg_pissinger_marianne
Marianne Pissinger

Institutrice e.r.
67 Joer
Fenneng

beetebuerg_santini_christophe
Christophe Santini

Ingénieur commercial
51 Joer
Beetebuerg

beetebuerg_thiry_mireille
Mireille Thiry

Employée privée e.r.
66 Joer
Beetebuerg

beetebuerg_wahl_michèle
Michèle Wahl

Fonctionnaire internationale e.r.
71 Joer
Hunchereng