Eechternoach

shopping-projet-eechternoach
Stellungnam vun der DPE zum Shopping Projet
An der Gemengerots-Sitzung vum 14.11.22 stoung e Prinzippie-Vott zum Shopping Echternach Projet um Ordre du jour. De Schäfferot huet präziséiert dass et bei desem Vott an enger eischter Phase drëm geet fir Virverträg mat Marken ze ennerschreiwen dei interesséiert sinn op lechternach ze kommen.
weiderliesen...
reduktioun-ernergieverbrauch
Reduktioun vum Energie-Verbrauch vun der Gemeng
Zesumme mat der Fraktioun vun déi gréng hu mir als DP eng Motioun zu der Reduktioun vum Energie-Verbrauch vun der Gemeng zur Ofstëmmung bruecht. Des Motioun ass mat favorabele Stëmme vun DP an déi gréng a mat Enthalunge vun CSV an LSAP gestëmmt ginn.
weiderliesen...
eechternoach
DP zum Budget 2022 vun der Stad Eechternoach
An hire Rieden zum Budget 2022 vun der Stad Eechternoach sinn d'Carole Hartmann an de Marcel Heinen haaptsächlech op déi grouss Infrastruktur-Projeten (Grondschoul mat Maison-Relais, Sportshaal mat Piscine), d'Héichwaasser vum Juli 2021, de Neibau vun der Petite Marquise, de Projet "Shopping Echternach" an op d'Verkéiers- a Parksituatioun vun der Stad agaangen.
weiderliesen...
Echternach_Marquise
Positioun vun der DP Eechternoach zu der „Proposition de classement“ vun der Kulturministesch vum erweiderte Site vun der „Petite Marquise“ als "Monument national"
Als DP Echternoach si mir houfreg op deen eemolegen Patrimoine vun der Stad Eechternoach, der eelster Stad am Land.
weiderliesen...
shopping-projet-eechternoach
Stellungnam vun der DPE zum Shopping Projet
An der Gemengerots-Sitzung vum 14.11.22 stoung e Prinzippie-Vott zum Shopping Echternach Projet um Ordre du jour. De Schäfferot huet präziséiert dass et bei desem Vott an enger eischter Phase drëm geet fir Virverträg mat Marken ze ennerschreiwen dei interesséiert sinn op lechternach ze kommen.
weiderliesen...
reduktioun-ernergieverbrauch
Reduktioun vum Energie-Verbrauch vun der Gemeng
Zesumme mat der Fraktioun vun déi gréng hu mir als DP eng Motioun zu der Reduktioun vum Energie-Verbrauch vun der Gemeng zur Ofstëmmung bruecht. Des Motioun ass mat favorabele Stëmme vun DP an déi gréng a mat Enthalunge vun CSV an LSAP gestëmmt ginn.
weiderliesen...
eechternoach
DP zum Budget 2022 vun der Stad Eechternoach
An hire Rieden zum Budget 2022 vun der Stad Eechternoach sinn d'Carole Hartmann an de Marcel Heinen haaptsächlech op déi grouss Infrastruktur-Projeten (Grondschoul mat Maison-Relais, Sportshaal mat Piscine), d'Héichwaasser vum Juli 2021, de Neibau vun der Petite Marquise, de Projet "Shopping Echternach" an op d'Verkéiers- a Parksituatioun vun der Stad agaangen.
weiderliesen...
Echternach_Marquise
Positioun vun der DP Eechternoach zu der „Proposition de classement“ vun der Kulturministesch vum erweiderte Site vun der „Petite Marquise“ als "Monument national"
Als DP Echternoach si mir houfreg op deen eemolegen Patrimoine vun der Stad Eechternoach, der eelster Stad am Land.
weiderliesen...