Contern

[LU] Eise Bilan 2017-2023

Léif Matbiergerinnen a léif Matbierger,

Mat dëser Publikatioun wëlle mer Iech de Bilan aus eiser Siicht zu deene wichtegste Sujeten aus der elo zu Enn goender Legislaturperiod duerleeën.

weiderliesen...

[DE] Unser Rückblick 2017-2023

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Mit dieser Veröffentlichung möchten wir Ihnen die Bilanz aus unserer Sicht zu den wichtigsten Themen der nun zuendegehenden Legislaturperiode präsentieren.

weiderliesen...

[EN] Our report 2017-2023

Dear fellow citizens,

With this publication, we would like to present to you our assessment of the most important issues of the current legislative period that is coming to an end.

weiderliesen...

[LU] Eise Bilan 2017-2023

Léif Matbiergerinnen a léif Matbierger,

Mat dëser Publikatioun wëlle mer Iech de Bilan aus eiser Siicht zu deene wichtegste Sujeten aus der elo zu Enn goender Legislaturperiod duerleeën.

weiderliesen...

[DE] Unser Rückblick 2017-2023

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Mit dieser Veröffentlichung möchten wir Ihnen die Bilanz aus unserer Sicht zu den wichtigsten Themen der nun zuendegehenden Legislaturperiode präsentieren.

weiderliesen...

[EN] Our report 2017-2023

Dear fellow citizens,

With this publication, we would like to present to you our assessment of the most important issues of the current legislative period that is coming to an end.

weiderliesen...

[LU] Eise Bilan 2017-2023

Léif Matbiergerinnen a léif Matbierger,

Mat dëser Publikatioun wëlle mer Iech de Bilan aus eiser Siicht zu deene wichtegste Sujeten aus der elo zu Enn goender Legislaturperiod duerleeën.

weiderliesen...

[DE] Unser Rückblick 2017-2023

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Mit dieser Veröffentlichung möchten wir Ihnen die Bilanz aus unserer Sicht zu den wichtigsten Themen der nun zuendegehenden Legislaturperiode präsentieren.

weiderliesen...

[EN] Our report 2017-2023

Dear fellow citizens,

With this publication, we would like to present to you our assessment of the most important issues of the current legislative period that is coming to an end.

weiderliesen...

Eis Kandidate fir d'Gemengewalen

Eis Memberen am Gemengerot

Fraktioun vun der DP Contern am Gemengerot. 

Eise Comité

Memberen aus dem Comité, déi DP an de Kommissioune vertrieden an sech fir Wuelbefanne vun de Conterner Bierger asetzen.