DP Äischdall – Konferenz mam Mike Poiré zum Thema ‚Gemeinwohlökonomie‘

Datum

02 Mrz 2023
Abgelaufen!

Uhrzeit

19:00 - 21:00

2. Mäert um 19 Auer: Konferenz mam Mike Poiré zum Thema ‚Gemeinwohlökonomie‘, Leader-Projet #Mertzig4all

Lieu: Salle „Bech“, 28, Schoulstrooss L-8466 Äischen