Klima an Energie

Klima an Energie

Klima- an Energiepolitik: Erneierbar Energien an Energieeffikassitéit am Fokus

D’DP steet fir eng éiergäizeg Politik, fir géint de Klimawandel ze kämpfen. 2005 ass de KyotoProtokoll a Kraaft getrueden, an deem sech d’Industrienatioune fir d’alleréischt bannent Ziler gesat hunn, fir d’Zäregasen ze reduzéieren. Eng zweet Phas vun der Emissiounsreduzéierung gouf 2012 zu Doha festgehalen. Déi deemoleg CSV-LSAP-Regierung huet an de Joren 2008 bis 2012 d’Zil – d’Emissiounen ëm 28% par Rapport zum Referenzjoer 1990 ze reduzéieren – net erreecht an huet musse 14,2 Milliounen Tonnen CO2 fir ronn 110 Milliounen Euro am Emissiounshandel bäikafen.

An der aktueller Legislaturperiod konnt d’DP-gefouert Regierung dogéint hir Ziler erreechen an huet eng Reduktioun vun 30% pro Awunner gepackt. Den Ament gëtt et déi realistesch Chance, dass Lëtzebuerg seng Ziler bis 2020 erfëlle kann, ouni mussen op extern Zertifikater zeréckzegräifen.

D’Signature vum Paräisser Accord, deen d’Reduktiounsziler no 2020 festleet, war e Meilesteen an der weltwäiter Klimapolitik. 195 Länner weltwäit hunn dat historescht Ofkommes matënnerzeechent, och wann d’Vereenegt Staaten mëttlerweil hiren Austrëtt ugekënnegt hunn. D’DP steet kloer zu den Ziler, déi am Paräisser Klimaofkommes festgeluecht gi sinn, fir d’Äerderwiermung däitlech ënnert 2 °C ze halen. D’EU huet sech zu enger Reduzéierung vu 40% verflicht.

Déi vun der DP-gefouert Regierung huet am Laf vun de leschte Joren den Ausbau vun den erneierbaren Energien ënnerstëtzt a Mesurëfir méi Energieeffikassitéit geholl. Zënter 2013 konnt besonnesch duerch d’Moderniséierung an d’Neiinstallatioun vu Wandrieder d’Energie, déi sou produzéiert gëtt, verduebelt ginn. Och d’Solarenergie gouf méi staark ënnerstëtzt, andeems Photovoltaikanlage mat enger Stäerkt vu bis zu 200 kW zënter 2016 och subventionéiert ginn. Dëst huet dozou gefouert, dass méi Kooperative zesumme Photovoltaikanlage bedreiwen.

Fir de Lëtzebuerger Bäitrag zum Klimaschutz ze leeschten, wäert d’DP d’Potenzial vun den erneierbaren Energien hei am Land nach méi wéi bis elo notzen. Gläichzäiteg wäert och e staarke Fokus op d’Energieeffikassitéit geluecht ginn.

Nohalteg Energietechnologië privilegiéieren

D’DP ass konsequent géint Energietechnologien, déi e Risiko fir Mënsch an Ëmwelt duerstellen. Fir d’DP gehéiert d’Zukunft de propperen an nohaltegen Energien. Dofir si mir och dogéint, fir fossil Energietechnologien op iergendeng Manéier ze fërderen. Dës geheien déi energetesch Transitioun op erneierbar Energien nëmmen onnëtz zeréck. D’DP ass kategoresch géint d’Atomenergie, grad ewéi net-nohalteg Technologien, z.B. de Fracking oder d‘„Carbon capture and storage“-Technologie.

 

D’DP stellt sech och géint de sougenannte Bio-Bensin, deen dacks aus Palmenueleg produzéiert gëtt. Grouss Palmenueleg-Plantagen hunn e groussen Undeel un der Zerstéierung vum Reebësch, an déi extensiv Monokulturen hunn fatal Konsequenzen an den Entwécklungslänner.

 

Fir d’DP gehéiert d’Zukunft den erneierbaren Energien. D’DP ass kloer fir eng energetesch Transitioun a wäert d’Potenzial vun den erneierbaren Energien hei am Land nach méi wéi bis elo notzen. Fir eng Energiewend fäerdeg ze bréngen, musse fir d’éischt déi néideg Kapassitéite geschaf ginn. Dowéinst muss massiv an déi respektiv Technologien investéiert ginn, fir dass se och an Zukunft kompetitiv um Energiemaart kënne sinn. D’DP leet grousse Wäert op en energetesche Mix aus Solar, Wand, Hydro, Biogas asw., fir déi national Energieversuergung ze garantéieren. An dësem Kontext schwätzt sech d’DP och fir eng weider Integratioun vum europäeschen Energiemaart aus, fir déi ënnerschiddlech geographesch Konditiounen optimal fir d’Energieproduktioun notzen ze kënnen an d’Versuergungssécherheet ze garantéieren.

Dialog mat Frankräich weiderféieren, fir Cattenom zouzemaachen

D’DP wäert sech weider dofir asetzen, datt Frankräich endlech d’Atomzentral vu Cattenom zoumécht. Fir d’DP ass et eng Fro vun der nationaler Sécherheet, dass dat an den 80er Jore gebaut Atomkraaftwierk vum Netz geholl gëtt. Am Géigenzuch setzt sech d’DP fir e gemeinsame Projet, fir déi erneierbar Energien an der Grenzregioun ze fërderen, an.

Wandenergie-Anlagen am Dialog mat den Awunner fërderen

D’DP wäert verstäerkt d’Wandkraaft fir d‘Energieproduktioun hei am Land notzen. Wandrieder sollen awer nëmmen op deene Plaze stoen, déi och passen. Mir wëlle genee iwwerpréiwen, wéi machbar déi eenzel Projete sinn a wéi d’Verhältnis vum Notzen a vun der Belästegung vun de Bierger vun de Wandrieder ass. D’Bierger mussen an d’Planifikatioun matabezu ginn, wëll d’Akzeptanz vun der Bevëlkerung wichteg fir d’Realiséierung vun esou engem Projet ass.

Lues a lues aus dem Tanktourissem erausklammen

De luesen Austrëtt aus dem Tanktourissem ass scho vun der DP-gefouerter Regierung ageleet ginn. D’DP wäert och an Zukunft keng iwwerstierzte Mesuren decidéieren, déi zu engem séieren Ofhuele vun den Akziserecette géinge féieren, ma um Wee vun engem luesen a kontinuéierlechen Ausstig weiderfueren.

Energieverbrauch reduzéieren

Déi ëmweltfrëndlechst Energie ass déi, déi net gebraucht gëtt. Den DP-gefouerte Logementsministère huet z.B. mat der Klimabank konkret Ureizer geschaf, fir energiespuerend Mesuren am Beräich vum Wunnen. D’DP wäert esouwuel bei Privatstéit wéi och bei Entreprisen d’Thema Energieeffikassitéit verstäerkt op d’Agenda setzen. D’DP wäert deementspriechend Fërderprogrammer fir Privatleit an Entreprisen ëmsetzen.

Der Virbildfunktioun vum Staat an der Nohaltegkeet gerecht ginn

D’DP wäert dofir suergen, datt de Staat a Saachen Nohaltegkeet mat guddem Beispill virgeet. Dofir fuerdert d’DP, datt en Daagkadaster vun allen ëffentleche Gebaier opgestallt gëtt, fir zousätzlech Plaze fir d’Installatioun vu Solaranlagen ze fannen. Dovunner ofgesinn, wäert d’DP d’Haiser vum Staat systematesch energetesch sanéieren.

 

D’DP wäert och eng Nohaltegkeetsstrategie fir all d’Ministèren an d’Verwaltungen entwéckelen. D’Chancëvun der Digitaliséierung solle genotzt ginn, fir Ressourcen ze spueren.

„Cahier de charges“ fir ëmweltschounend Acquisitiounen ausschaffen

D’DP wäert e moderne Cahier de charges fir eng ëmweltschounend Acquisitioun fir ëffentlech Träger an Etablissementer ausschaffen. Doduercher kënnen nohalteg Kritäre besser an ëffentleche Soumissiounen agebonne ginn.

Klimabank ausbauen

No dem Schafe vun der Klimabank, wär d’DP dës elo ausbauen. Fir d’Fërderung vun der nohalteger Sanéierung vu bestoende Wunnengen ze stäerken, wäert d’DP d’Kritäre vum Klimaprêt esou upassen, datt all Proprietären en Klimaprêt ouni Zënse kréie kann. Dës nei Offer vun der Klimabank wäert derzou bäidroen, déi national Klimaziler ze erreechen. Gläichzäiteg kënne Proprietäre vu Wunnengen, respektiv d’Locatairë vun dëse Wunnengen, hir Energiekäschten däitlech verréngeren.

Kreeslafwirtschaft an der Bau- an Immobiliëbranche fërderen

D’Bau- an d’Immobiliëbranche verbraucht net nëmmen e signifikanten Undeel u fossille Brennstoffer, mee och u fossille Baustoffer. An deem Kader setzt sech d’DP fir d’Promotioun vun der Kreeslafwirtschaft an deem Secteur an. Duerch d’Benotze vun Stoffer, déi recycléiert kënne ginn a biologesch degradabel sinn, kënnen dës ëmmer erëm an de Stoffkreeslaf zeréckgefouert ginn. Gebaier, déi mat net-toxeschen an recycléierbare Materialien a Verbindungselementer, déi demontéiert kënne ginn, gebaut ginn, kéinten als Rohstofflager genotzt ginn, fir méi spéit nei Gebaier opzeriichten.