Sozial Ofsécherung

Sozial Ofsécherung

Securité sociale: d'sozial Systemer laangfristeg sécheren

Wat de Gesondheets- a Rentesystem concernéiert, steet d’DP zum Prinzip vun der Generatiounegerechtegkeet. Déi aktuell Situatioun vun de Sozialversécherungssystemer ass gesond. Lëtzebuerg huet den Ament Pensiounsreserven an Héicht vu bal deem 4,5fache vun den Depense pro Joer. D’DP wäert reegelméisseg d’Situatioun evaluéieren, fir direkt op Fluktuatioune reagéieren ze kënnen

D’Situatioun vun de Renten all 3 Joer iwwerpréiwen

Am Verglach mat eisen Nopeschlänner ass d’Altersaarmut zu Lëtzebuerg relativ seelen. Dorobber kënne mir houfreg sinn. A fir datt dat esou bleift, wäerten d’Pensioune mat der DP an der Regierung weider op engem héije Niveau bleiwen. Eise Rentesystem ass finanziell gesond an d’Reserve sinn op Rekordniveau, dofir besteet keng Ursaach fir d’Renten ze kierzen. D’Regierung huet virgesinn, fir d’Situatioun all 3 Joer op de Leescht ze huelen. Mir wëllen dee Rhythmus bäibehalen, fir séier op nei Situatioune kënnen ze reagéieren.

D’Generatiounegerechtegkeet bäibehalen

D’DP wëll, datt déi kommend Generatiounen och kënne vun enger sécherer Pensioun ausgoen. Den Ament gesi mir keng Problemer fir d’Zukunft vum System. Wärend de leschte fënnef Joer sinn d’Reserve vun der Pensiounskeess weider an d’Luucht gaangen. D’DP wäert d’Entwécklung vun de Bäiträg op där enger Säit a vun den ausbezuelte Pensiounen op där anerer Säit genee am A behalen. Wann et muss sinn, da kënne mer esou déi néideg Upassunge maachen, fir datt de System och nach fir déi kommend Generatioune garantéiert bleift.

Méi flexibelt Schaffen am Alter erméiglechen

D’DP wäert de legale Pensiounsalter vu 65 Joer net erhéijen. Mir wëllen allerdéngs, datt déi Leit, déi duerno nach schaffe kënnen an nach schaffe wëllen, och d’Méiglechkeet kréien, fir méi spéit oder just zum Deel an d’Pensioun ze goen. D’DP wäert dofir déi aarbechts- a steierrechtlech Reegelungen kucken an iwwerschaffen, fir datt déi concernéiert Leit an hir Patrone kënnen zesummen eng Léisung fannen. Mir wëllen si dobäi ënnerstëtzen, fir datt de gesetzlechen an de reelle Pensiounsalter sech méi no kommen.

Betribs- a Privatpensioun ënnerstëtzen

D’Ofsécherung am Alter fousst zu Lëtzebuerg op dräi Sailen: op der gesetzlecher Pensiounsversécherung, op der betriblecher an op der privater. D’DP wäert dofir suergen, datt déi gesetzlech Renteversécherung den Haaptpilier vum System bleift. Fir d’Ofhängegkeet vum generatiounsiwwergräifende System méi kleng ze halen, muss an Zukunft méi op déi zweet an déi drëtt Sail zeréckgegraff ginn. D’DP wäert dës zwou Ergänzunge weider ënnerstëtzen an eventuell méi Ureizer dofir schafen.

Rechtlech Barrière fir de Rentesplitting eliminéieren

D’DP-gefouert Regierung wollt de Rentesplitting schonn an dëser Legislaturperiod aféieren. Dat ass awer wéinst rechtleche Barrièren näischt ginn. D’DP wëll déi Barrièren elo aus dem Wee raumen an dofir suergen, datt Koppelen an Zukunft kënnen op de Splitting zeréckgräifen. Mir wäerten och d’Individualiséierung vum Rentesystem an d’Aféierung vun enger obligatorescher Versécherung préiwen, och wärend Ënnerbriechunge vun der berufflecher Carrière.