Wéi vill PAP’en ginn de Moment realiséiert?

D'Plans d’aménagement particulier (PAP) spillen eng wichteg Roll wann et ëm d'Schafe vu Wunnraum geet. Deementspriechend hunn d’DP-Deputéiert André Bauler a Max Hahn nogefrot wéi vill PAP'en de Moment realiséiert ginn a mat wéi vill néi gebauten (abordabelen) Wunnengen ze rechnen ass.

Fro

« La crise du logement invite tous les acteurs concernés de planifier et de mettre en œuvre de manière plus conséquente et rapide des plans d’aménagement particulier (PAP) dans les différentes communes du pays. Il nous semble donc intéressant de dresser l’état actuel d’avancement de ces PAP en vue d’améliorer nos regards sur le secteur immobilier et sur ses potentiels de développement futur.

C’est pourquoi nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre de l’Intérieur et à Monsieur le Ministre du Logement :

−  Madame la Ministre de l’Intérieur peut-elle informer sur le nombre de PAP en cours d’analyse auprès du Ministère de l’Intérieur?

−  Combien de ces PAP sont en voie de finalisation et peuvent être mis en œuvre dans un avenir assez proche?

−  Madame la Ministre peut-elle dire quel est le nombre de logements potentiels qui peuvent être créés dans ce contexte ? Dans quels intervalles de temps respectifs sont- ils réalisables ?

−  Combien de logements à coût abordable sont programmés dans le cadre des PAP en voie de finalisation?»

Äntfert

Les honorables députés s’enquièrent sur l’état d’avancement auprès du ministère de l’Intérieur des procédures d’adoption relatives aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » (« PAP NQ ») et aux plans d’aménagement particulier « quartier existant » (« PAP QE »).

Les réponses formulées ci-dessous reflètent la situation au 9 décembre 2020.

Question 1.

A ce jour, 3 projets de PAP NQ et 18 projets de PAP QE sont en attente d’être avisés par la Cellule d’évaluation du ministère de l’Intérieur.

Celle-ci a avisé 136 PAP (NQ et QE) entre le 1er janvier 2020 et le 9 décembre 2020.

Question 2.

Concernant les PAP en voie de finalisation, 18 PAP NQ et 18 PAP QE pourront être soumis à l’approbation ministérielle qui se fera au plus tard en mars 2021.

Par ailleurs, 149 PAP (NQ et QE) ont été approuvés entre le 1er janvier 2020 et le 9 décembre 2020.

Dès l’approbation ministérielle des PAP, il pourra être procédé à leur publication, telle que prévue par l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Dès leur entrée en vigueur, la mise en œuvre pourra être entamée.

Questions 3 et 4. 

Actuellement 1.858 unités de logement sont prévues par des PAP en voie d’approbation ministérielle.

Les PAP approuvés entre le 1er janvier 2020 et le 9 décembre 2020 prévoient 5.014 unités de logements.

Etant donné que la réalisation des PAP dépend des initiateurs respectifs, il n’est pas possible de donner des précisions quant aux délais de réalisation.

Parmi les unités de logement prévues par les PAP NQ en voie de finalisation, 176 sont aujourd’hui réservées aux logements à coûts modérés.

Plus encore, 433 unités de logement à coûts modérés sont envisagées dans les PAP NQ ayant fait l’objet d’une approbation ministérielle entre le 1er janvier 2020 et le 9 décembre 2020.

Dir wëllt dës parlamentaresch Fro op Lëtzebuergesch iwwersat kréien?

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Weider parlamentaresch Froen

Hëllefen diagnostesch Schnelltester géint de Mangel un Antibiotiquen?

Frankräich iwwerleet d’Verschreiwe vun Antibiotiquen nëmmen z’erlaben, wa virdrun een diagnostesche Schnelltest gemaach gëtt. Dëst fir mat Sécherheet festzestellen, op et sech ëm eng bakteriell oder viral Infektioun handelt.
Dëst kéint engersäits dem Mangel un Antibiotiquen entgéint wierken, an anerersäits d’Antibiotikaresistenz verréngeren.
D’DP-Deputéiert Gilles Baum a Gusty Graas hu bei der Gesondheetsministesch nogefrot, wéi vill Antibiotiquen an de leschte fënnef Joer zu Lëtzebuerg verschriwwe goufen an ob Doktere méi sensibiliséiert sollte ginn diagnostesch Tester ze verschreiwen.

weiderliesen...

Wéi vill Patienten krute kee Rendezvous méi an engem Stater Spidol?

Rezent huet ee Spidol an der Stad Bréiwer u Patiente verschéckt hir hinne matzedeelen, datt verschidde medezinesch Zerwisser keng nei Rendezvousen méi unhuele kënnen – ausser et handelt sech ëm eng Urgence oder een héich komplexe Fall.
Den DP-Deputéierten Gusty Graas huet bei der Gesondheetsministesch nogefrot, wéi et zu dësen Incapacitéiten konnt kommen, ob nach aner Spideeler betraff sinn a wat géint dës Situatioun ënnerholl gëtt.

weiderliesen...

Kënnt et zur Kommerzialiséierung vun therapeutesche Wunnstrukturen?

Therapeutesch Wunnstrukturen ginn aktuell vun der konventionéierter Psychiatrie am Extrahospitalier fir Persounen ugebueden, déi ënnert psychesche Problemer leiden.
Elo zirkuléieren Gerüchter, datt de Gesondheetsministère plangt enger kommerzieller Societéit een Agrément ze ginn fir esou therapeutesch Wunnstrukturen ze geréieren.
D’DP-Deputéiert Gusty Graas a Gilles Baum hu bei der Gesondheetsministesch nogefrot, ob dës Gerüchter der Wourecht entspriechen a, wa jo, firwat dëse Wee ageschloe gëtt, amplaz bestoend Acteuren aus der konventionéierter Psychiatrie am Extrahospitalier z’ënnerstëtzen.

weiderliesen...

Kënnt et och zu Lëtzebuerg zum Mëssbrauch vu “Protonenpumpenhemmer”?

De laangjärege Konsum vu sougenannte “Protonenpumpenhemmer” (IPP), déi géint Moproblemer agesat ginn, erhéijen enger rezenter wëssenschaftlecher Etüd no de Risiko un Demenz z’erkranken. Den DP-Deputéierten Gusty Graas huet bei den zoustännege Ministeren nogefrot, ob hinnen dës Etüd bekannt ass, wéi eng Conclusiounen si aus hir zéien, an ob Zuelen iwwert den Asaz vun IPP zu Lëtzebuerg bekannt sinn.

weiderliesen...