Helperknapp

Politesche Réckbléck & Visioune fir d’Zukunft

Als DP Helperknapp war et eis wichteg ee Réckbléck op déi läscht puer Joer Aarbecht vum Schäfferot anzegoen, an och gläichzäiteg ze weise wéi et mat eis weidergeet. Gäre kënnt dir den Detail vun eisem Réckbléck online liesen. #nobeidir Il nous importe en tant que DP Helperknapp de vous fournir un aperçu du travail du collège des bourgmestre et échevins, associé aux visions pour l’avenir avec le DP. Vous avec la possibilité de consulter le document dans son entièreté ici. It was important to us to give you an overview of the work conducted by the college of aldermen and to also show you our visions for the future. Please feel free to read the full document online.

weiderliesen...

Newsletter Januar 2023

Déi kommend Gemengewale sinn eng wichteg Etapp an der Entwécklung vun eiser jonker Gemeng, well mir den 11. Juni fir d’éischte Kéier nom Proporzsystem wiele ginn. An deem Kader gëllt et, sech zesummenzesetzen a sech auszetauschen, fir dass eis Gemeng weider eng sozial gerecht Platz bleift, wou et sech gutt a gäre liewe léisst.

weiderliesen...

Politesche Réckbléck & Visioune fir d’Zukunft

Als DP Helperknapp war et eis wichteg ee Réckbléck op déi läscht puer Joer Aarbecht vum Schäfferot anzegoen, an och gläichzäiteg ze weise wéi et mat eis weidergeet. Gäre kënnt dir den Detail vun eisem Réckbléck online liesen. #nobeidir Il nous importe en tant que DP Helperknapp de vous fournir un aperçu du travail du collège des bourgmestre et échevins, associé aux visions pour l’avenir avec le DP. Vous avec la possibilité de consulter le document dans son entièreté ici. It was important to us to give you an overview of the work conducted by the college of aldermen and to also show you our visions for the future. Please feel free to read the full document online.

weiderliesen...

Newsletter Januar 2023

Déi kommend Gemengewale sinn eng wichteg Etapp an der Entwécklung vun eiser jonker Gemeng, well mir den 11. Juni fir d’éischte Kéier nom Proporzsystem wiele ginn. An deem Kader gëllt et, sech zesummenzesetzen a sech auszetauschen, fir dass eis Gemeng weider eng sozial gerecht Platz bleift, wou et sech gutt a gäre liewe léisst.

weiderliesen...

Politesche Réckbléck & Visioune fir d’Zukunft

Als DP Helperknapp war et eis wichteg ee Réckbléck op déi läscht puer Joer Aarbecht vum Schäfferot anzegoen, an och gläichzäiteg ze weise wéi et mat eis weidergeet. Gäre kënnt dir den Detail vun eisem Réckbléck online liesen. #nobeidir Il nous importe en tant que DP Helperknapp de vous fournir un aperçu du travail du collège des bourgmestre et échevins, associé aux visions pour l’avenir avec le DP. Vous avec la possibilité de consulter le document dans son entièreté ici. It was important to us to give you an overview of the work conducted by the college of aldermen and to also show you our visions for the future. Please feel free to read the full document online.

weiderliesen...

Eise Comité

Léiert d’Memberen vum Comité vun der DP Helperknapp kennen