Gréiwemaacher

maacher_poubellen
Neit Taxe-Reglement fir Poubellen
Mir si fir de Prinzip vum Pollueur/Payeur awer géint den Inhalt an d'Aart a Weis wéi dëst Reglement zustan komm ass.
weider liesen...
header
DP Néijoerschpatt
 Mir wënschen Eech all Goudds am néie Joar a virun allem een goud Gesondheet!
weider liesen...
budgets
Budget rectifié 2023 a Budget 2024
B.R. 2022 a Budget 2023: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, Patrick Frieden a Claire Sertznig
weider liesen...
gemeng
Een Koalitioun, déi sech op ganz dënnem Äis bewegt
Fir unzefänken : Gratulatioun säitens der DP Maacher un de Leon Gloden, ganz Maacher ass frou e Minister ze hun. A seine Fonktiounen als Minister fir affaires intérieures a fir d’Police wäert hen och fir d’Gemeen Maacher wäertvoll Arbecht kënne leesten. Mir gratuléieren och, dem Monique Hermes als nei Boregemeestesch, dem Liane Felten als nei Schäffin, déi jo vun hirer 6 Sëtz Majoritéit bestëmmt...
weider liesen...
5W6A9558
Demokratieverständnis einmal anders…
Die Koalition CSV/ déi gréng wird weiterfahren. Grund: sie konnten 6 Sitze behalten. Auf den ersten Blick verständlich. Auf den zweiten Blick aber noch lange nicht! 2017:CSV/ déi gréng kommen nach den Wahlen 2017 auf 55,6% der Wählerstimmen und besetzen zusammen 6 Sitze. So entsprach ihre Koalition damals allen Anforderungen einer politischen Mehrheit. 2023:Nach einem Verlust von insgesamt über...
weider liesen...
DP_06062023
Iis Kandidate fir Maacher - Lëst 2
Lëtzebuergesch Versioun [mehr...] Deutsche Version [mehr...] Version française [plus...] English Version [more...] Versão portuguesa [mais...]
weider liesen...
DP2_Ekipp_BM
Walprogramm
Deutsche Version [mehr...] Version française [plus...] English Version [more...] Versão portuguesa [mais...]
weider liesen...
5W6A9553
Presentatioun vun iise Kandidate fir d'Gemeenewalen
Den Donneschdeg 23. Mäerz hunn d'Memberen, hier Famill a Frënn, déi 11 motivéiert Kandidaten, déi fir d’DP Maacher den 11. Juni bei de Gemeenewalen matmaachen an der Caves Bernard-Massard presentéiert kritt.
weider liesen...
titelbild
Iis Kandidate fir Maacher
D’DP vu Gréiwemaacher geet mat enger héichmotivéierter an dynamescher Lëscht an d’Gemengewale vum 11. Juni 2023. Spëtzekandidat ass de Gemengeconseiller Claude Wagner. Mat dobäi sinn och d‘Gemengeconseilleren Patrick Frieden a Claire Sertznig. Hei sinn eis Kandidate fir d’Gemeng Gréiwemaacher.
weider liesen...
AG2023
Generalversammlung 2023
De 9. Mäerz hate mir an der Buvette op Flohr eng ganz gutt besichte Generalversammlung mat interessanten Interventiounen vun onse Gäscht.
weider liesen...
tatsache_ist
Die (relativierten) Tatsachen des Bürgermeisters
Die vom Bürgermeister getätigten Aussagen : «Tatsache ist » kann die DP Fraktion im Gemeinderat so nicht stehen lassen, allein schon im Respekt zum früheren Bürgermeister Robi STAHL.
weider liesen...
fraktioun2
Budget rectifié 2022 a Budget 2023
B.R. 2022 a Budget 2023: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, Patrick Frieden a Claire Sertznig
weider liesen...
comite
Newsletter vun der Sektioun Gréiwemaacher
Deutsche Version [mehr...] Version française [plus...] English Version [more...] Versão portuguesa [mais...]
weider liesen...
AG22
Generalversammlung 2022
Op der AG krut de Sertznig René e grousse Merci fir sein laangjähregen Asaatz fir d‘Maacher Gemeen.
weider liesen...
budgets
Budget rectifié 2021 a Budget 2022
B.R. 2021 a Budget 2022: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, Patrick Frieden a Claire Sertznig
weider liesen...
claire
Claire Sertznig, déi nei DP-Conseillère am Maacher Gemengerot.
Bei de leschte Gemengewalen ass hatt direkt als 4. op der DP-Lëscht gewielt ginn an huet elo also d’Successioun vu sengem Papp iwwerholl.
weider liesen...
rene
Wiessel am Gemeenerot
De Gemeeneconseiller René Sertznig huet aus perséinleche Grënn sein Démissioun bei der Mme Innenminister agereecht. Zënter 1976 huet sech de René a verschidene Fonktiounen fir di Maacher Gemeen agesaat
weider liesen...
centre
Neues Kulturzentrum
Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 21. Juni 2021 hatte die DP Fraktion einen Punkt auf die Tagesordnung setzen lassen.
weider liesen...
computer_neijoer
D'DP Maacher wënscht Eech schéi Feierdeeg an e goude Rutsch an d'Joar 2021!
Schéi Chrëschtdeeg an ee gutt neit Joer! Joyeux Noël et bonne année! Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
weider liesen...
new2
De Gemeenebudget am Kontext vu der Coronakris
Lëtzebuergesch Versioun [méi...] Deutsche Version [ mehr...] Version française [plus...] Versão portuguesa [mais...]
weider liesen...
budget2021
Budget rectifié 2020 a Budget 2021
B.R. 2020 a Budget 2021: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, René Sertznig a Patrick Frieden
weider liesen...
dp_ag_2019
Generalversammlung 2019
Gutt besichte Generalversammlung mat Éierung vum Kitty Schiffmann a René Serznig.
weider liesen...
budget18
Budget rectifié 2018 a Budget 2019
B.R. 2018 a Budget 2019: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, René Sertznig a Patrick Frieden
weider liesen...
roby
Äddi Roby
De Robert ‘Roby’ Stahl huet iis verlooss.
weider liesen...
gemeng
Rektifizierter Haushaltsplan 2017 und Haushaltsplan 2018
In ihren Stellungnahmen gehen die DP und LSAP Fraktionen darauf ein, dass die Gemeinde ohne die zusätzlichen Gelder, die aus der Gemeindefinanzreform stammen, die bekanntlich von der CSV in der Abgeordnetenkammer nicht mitgetragen wurde, bereits jetzt ein groβes Problem hätte.
weider liesen...
budget18
Budget rectifié 2017 a Budget 2018
Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, René Sertznig a Patrick Frieden
weider liesen...
maacher_poubellen
Neit Taxe-Reglement fir Poubellen
Mir si fir de Prinzip vum Pollueur/Payeur awer géint den Inhalt an d'Aart a Weis wéi dëst Reglement zustan komm ass.
weider liesen...
header
DP Néijoerschpatt
 Mir wënschen Eech all Goudds am néie Joar a virun allem een goud Gesondheet!
weider liesen...
budgets
Budget rectifié 2023 a Budget 2024
B.R. 2022 a Budget 2023: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, Patrick Frieden a Claire Sertznig
weider liesen...
gemeng
Een Koalitioun, déi sech op ganz dënnem Äis bewegt
Fir unzefänken : Gratulatioun säitens der DP Maacher un de Leon Gloden, ganz Maacher ass frou e Minister ze hun. A seine Fonktiounen als Minister fir affaires intérieures a fir d’Police wäert hen och fir d’Gemeen Maacher wäertvoll Arbecht kënne leesten. Mir gratuléieren och, dem Monique Hermes als nei Boregemeestesch, dem Liane Felten als nei Schäffin, déi jo vun hirer 6 Sëtz Majoritéit bestëmmt...
weider liesen...
5W6A9558
Demokratieverständnis einmal anders…
Die Koalition CSV/ déi gréng wird weiterfahren. Grund: sie konnten 6 Sitze behalten. Auf den ersten Blick verständlich. Auf den zweiten Blick aber noch lange nicht! 2017:CSV/ déi gréng kommen nach den Wahlen 2017 auf 55,6% der Wählerstimmen und besetzen zusammen 6 Sitze. So entsprach ihre Koalition damals allen Anforderungen einer politischen Mehrheit. 2023:Nach einem Verlust von insgesamt über...
weider liesen...
DP_06062023
Iis Kandidate fir Maacher - Lëst 2
Lëtzebuergesch Versioun [mehr...] Deutsche Version [mehr...] Version française [plus...] English Version [more...] Versão portuguesa [mais...]
weider liesen...
DP2_Ekipp_BM
Walprogramm
Deutsche Version [mehr...] Version française [plus...] English Version [more...] Versão portuguesa [mais...]
weider liesen...
5W6A9553
Presentatioun vun iise Kandidate fir d'Gemeenewalen
Den Donneschdeg 23. Mäerz hunn d'Memberen, hier Famill a Frënn, déi 11 motivéiert Kandidaten, déi fir d’DP Maacher den 11. Juni bei de Gemeenewalen matmaachen an der Caves Bernard-Massard presentéiert kritt.
weider liesen...
titelbild
Iis Kandidate fir Maacher
D’DP vu Gréiwemaacher geet mat enger héichmotivéierter an dynamescher Lëscht an d’Gemengewale vum 11. Juni 2023. Spëtzekandidat ass de Gemengeconseiller Claude Wagner. Mat dobäi sinn och d‘Gemengeconseilleren Patrick Frieden a Claire Sertznig. Hei sinn eis Kandidate fir d’Gemeng Gréiwemaacher.
weider liesen...
AG2023
Generalversammlung 2023
De 9. Mäerz hate mir an der Buvette op Flohr eng ganz gutt besichte Generalversammlung mat interessanten Interventiounen vun onse Gäscht.
weider liesen...
tatsache_ist
Die (relativierten) Tatsachen des Bürgermeisters
Die vom Bürgermeister getätigten Aussagen : «Tatsache ist » kann die DP Fraktion im Gemeinderat so nicht stehen lassen, allein schon im Respekt zum früheren Bürgermeister Robi STAHL.
weider liesen...
fraktioun2
Budget rectifié 2022 a Budget 2023
B.R. 2022 a Budget 2023: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, Patrick Frieden a Claire Sertznig
weider liesen...
comite
Newsletter vun der Sektioun Gréiwemaacher
Deutsche Version [mehr...] Version française [plus...] English Version [more...] Versão portuguesa [mais...]
weider liesen...
AG22
Generalversammlung 2022
Op der AG krut de Sertznig René e grousse Merci fir sein laangjähregen Asaatz fir d‘Maacher Gemeen.
weider liesen...
budgets
Budget rectifié 2021 a Budget 2022
B.R. 2021 a Budget 2022: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, Patrick Frieden a Claire Sertznig
weider liesen...
claire
Claire Sertznig, déi nei DP-Conseillère am Maacher Gemengerot.
Bei de leschte Gemengewalen ass hatt direkt als 4. op der DP-Lëscht gewielt ginn an huet elo also d’Successioun vu sengem Papp iwwerholl.
weider liesen...
rene
Wiessel am Gemeenerot
De Gemeeneconseiller René Sertznig huet aus perséinleche Grënn sein Démissioun bei der Mme Innenminister agereecht. Zënter 1976 huet sech de René a verschidene Fonktiounen fir di Maacher Gemeen agesaat
weider liesen...
centre
Neues Kulturzentrum
Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 21. Juni 2021 hatte die DP Fraktion einen Punkt auf die Tagesordnung setzen lassen.
weider liesen...
computer_neijoer
D'DP Maacher wënscht Eech schéi Feierdeeg an e goude Rutsch an d'Joar 2021!
Schéi Chrëschtdeeg an ee gutt neit Joer! Joyeux Noël et bonne année! Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
weider liesen...
new2
De Gemeenebudget am Kontext vu der Coronakris
Lëtzebuergesch Versioun [méi...] Deutsche Version [ mehr...] Version française [plus...] Versão portuguesa [mais...]
weider liesen...
budget2021
Budget rectifié 2020 a Budget 2021
B.R. 2020 a Budget 2021: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, René Sertznig a Patrick Frieden
weider liesen...
dp_ag_2019
Generalversammlung 2019
Gutt besichte Generalversammlung mat Éierung vum Kitty Schiffmann a René Serznig.
weider liesen...
budget18
Budget rectifié 2018 a Budget 2019
B.R. 2018 a Budget 2019: Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, René Sertznig a Patrick Frieden
weider liesen...
roby
Äddi Roby
De Robert ‘Roby’ Stahl huet iis verlooss.
weider liesen...
gemeng
Rektifizierter Haushaltsplan 2017 und Haushaltsplan 2018
In ihren Stellungnahmen gehen die DP und LSAP Fraktionen darauf ein, dass die Gemeinde ohne die zusätzlichen Gelder, die aus der Gemeindefinanzreform stammen, die bekanntlich von der CSV in der Abgeordnetenkammer nicht mitgetragen wurde, bereits jetzt ein groβes Problem hätte.
weider liesen...
budget18
Budget rectifié 2017 a Budget 2018
Stellungnahm vun der DP Fraktioun: Claude Wagner, René Sertznig a Patrick Frieden
weider liesen...