Indemnitéit fir Dokteren an der Spezialisatioun

Mam Gesetz vum 31. Juli 2020 goufen d’Indemnitéiten fir Dokteren ugepasst, déi amgaang sinn hir Spezialisatioun ze maachen. D’DP-Deputéiert Carole Hartmann an André Bauler wollte vun der Gesondheetsministesch ënnert Anerem wëssen, ob Dokteren, déi sech an der Spezialisatioun befannen schon dës adaptéiert Indemnitéit kréien, a wann net, ob ee retroaktiven Remboursement vun der Differenz virgesinn ass.

Fro

« Afin d’augmenter l’attractivité des études spécialisées en médecine, la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg a, entre autres, adapté les indemnités mensuelles des médecins en voie de spécialisation (MEVS) et des maîtres de stage.

En effet, conformément à l’article 14 de la loi précitée, le médecin en voie de formation, inscrit de plein droit aux études spécialisées en médecine, touche une indemnité de stage mensuelle qui augmente progressivement au fil des années et dont la répartition de la participation à l’indemnité de stage se présente comme suit:

L’article 14 de la loi précitée précise encore que l’indemnité est versée au médecin en voie de formation respectivement par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et par son maître de stage ou l’établissement hospitalier dans lequel il suit l’enseignement clinique.

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre de la Santé :

  • Madame la Ministre de la Santé peut-elle confirmer que les médecins en voie de spécialisation bénéficient d’ores et déjà de l’adaptation de l’indemnité de stage, telle que prévue par la loi précitée du 31 juillet 2020 ? Est-ce que la répartition de la participation à l’indemnité de stage entre le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le maître de stage ou l’établissement hospitalier est respectée ?
  •  Dans l’affirmative, à partir de quelle date les MEVS ont bénéficié de l’adaptation de l’indemnité ?

Dans la négative, pour quelles raisons le montant de l’indemnité n’a pas été adapté jusqu’à présent ? Les médecins concernés auront-ils, le cas échéant, droit à un remboursement rétroactif du différentiel ? »

Äntwert

La loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg a introduit les études spécialisées en médecine dans les disciplines de la médecine générale, de la neurologie et de l’oncologie médicale. Ces études spécialisées en médecine aboutissent à un diplôme d’études spécialisées (DES) et ont débuté en octobre 2021. Les médecins en voie de formation ayant commencé leur formation au 1er octobre 2021 bénéficient depuis cette date des indemnités indiquées dans la loi précitée. 

En ce qui concerne la participation à l’indemnité de stage, la répartition entre le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le maître de stage ou l’établissement hospitalier est clairement définie par la loi susmentionnée et le ministère de la Santé n’a pas connaissance d’un non-respect de ces dispositions.

Dir wëllt dës parlamentaresch Fro op Lëtzebuergesch iwwersat kréien?

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Weider parlamentaresch Froen

Rechter vu schwangeren Independanteë verbesseren

Schwanger Salariéen, kënne virum Congé de maternité eng bezuelten Aarbechtsdispens ufroen, wann si z.B. aus gesondheetleche Grënn net schaffe kënnen. Independanteën hunn dës Méiglechkeet net, wat sech negativ op de Recalcul vun hirer Indemnitéit fir de Mammecongé auswierke kann.
D’DP-Deputéiert Carole Hartmann a Mandy Minella wollte vun den zoustännege Ministere wëssen, ob eng remuneréiert Dispens oder een equivalente Mechanismus fir schwanger Independanteën agefouert wäert ginn.

weiderliesen...

Kënnt eng Apdikt op Bettenduerf ?

2023 hat déi deemoleg Gesondheetsministesch d’Schafe vun enger Apdikt zu Bettenduerf nach ofgeleent. Well d’Populatioun an der Regioun ronderëm Bettenduerf awer weider wiisst huet den DP-Deputéierten André Bauler bei der neier Gesondheetsministesch nogefrot, ob si d’Decisioun vun hirer Virgängerin iwwerdenke géif. Ass d’Gesondheetsministesch eventuell scho vun der Gemeng Bettenduerf kontaktéiert ginn a kéinten nach weider Gemengen eng nei Apdikt kréien?

weiderliesen...

Aféierung vun engem Depistage fir Hautkriibs ?

Zanter 2008 gëtt et an Däitschland een Depistage fir Hautkriibs fir all Assuré ab 35 Joer. Doduercher gi vill Fäll vun Hautkriibs méi fréi entdeckt.
D’DP-Deputéiert André Bauler a Gilles Baum wollte vun der Gesondheetsministesch wëssen, wéi d’Zuele vun Hautkriibs sech hei am Land zanter 2013 entwéckelt hunn, ob esou een Depistage och zu Lëtzebuerg sënnvoll wier a firwat just d’Zuele fir schwaarzen Hautkriibs erhuewe ginn.

weiderliesen...
Kanner App Bildung

Reaffektatioun vun Enseignanten am Fondamental an hier Gemeng

D’DP-Deputéiert Gilles Baum a Barbara Agostino hunn dem Educatiounsminister Froen zur Reaffektatioun vun Enseignanten am Fondamental an hier Gemeng gestallt. Ënnert anerem wollten si wëssen, wéi vill Posten an deene leschte 5 Joer op der Lëscht 1bis publizéiert goufen, wien hei prioriséiert sollt ginn an, ganz allgemeng, ob d’Gemenge weiderhi sollte fir d’Nominéierung vun der Lëscht 1 zoustänneg sinn.

weiderliesen...