Wéi vill Kären importéiert Lëtzebuerg aus dem Osten?

Déi aktuell Situatioun an der Ukrain huet en Afloss op de Maart vun de Kären. Den DP-Deputéierten André Bauler huet beim zoustännege Minister nogefrot, wéi et ëm d’Importatioun an d’Exportatioun vu Käre steet.

« Il me revient que la crise géopolitique qui nous concerne à l’heure qu‘il est aura des effets non-négligeables sur l’évolution des prix des céréales, en particulier sur celle du blé.

Voilà pourquoi j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Économie et à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural:

  1. Messieurs les Ministres peuvent-ils informer sur l’évolution des importations de céréales en provenance des Pays de l’Europe de l’Est non-membres de l’Union européenne depuis 2015 (vers l’Union européenne et vers le Luxembourg) ?
  2. Messieurs les Ministres peuvent-ils informer sur l’évolution des importations et exportations de céréales par le Luxembourg ? Quels sont les principaux pays acheteurs de blé luxembourgeois ?
  3. Pour quel(s) type(s) de céréales le Luxembourg peut-il être qualifié d‘autonome en ce qui concerne l’approvisionnement des clients nationaux ? »

Äntwert

Question 1

Les deux tableaux ci-dessous montrent les importations par le Luxembourg de céréales achetées dans un pays de l’Europe de l’Est hors UE, en poids, ainsi qu’en valeur.

Importations du Luxembourg de céréales en provenance des pays de non-UE de l’Europe de l’Est en poids (kg) et en valeur (EUR)

Les deux tableaux ci-après montrent les importations du Luxembourg de céréales produites dans un pays de l’Europe de l’Est hors UE en poids puis en valeur.

Importations du Luxembourg de céréales dont l’origine déclarée est un pays non-UE de l’Europe de l’Est en poids (kg) et en valeur (EUR)

Les informations des deux tableaux ci-dessus sont à relativiser étant donné qu’il arrive que dans le recensement de ces données les entreprises ou leurs fiduciaires qui transmettent les données au STATEC assimilent le pays de provenance au pays d’origine et que le pays d’origine peut aussi bien être celui où a eu lieu la production que celui où a eu lieu une transformation substantielle du produit.

Enfin, les deux tableaux ci-dessous montrent les importations dans l’Union européenne de céréales achetées dans un pays de l’Europe de l’Est hors UE, en poids ainsi qu’en valeur.

Importations de l’UE28 de céréales en provenance des pays non-UE de l’Europe de l’Est en poids (t) et en valeur (EUR)

Il est à noter que ces chiffres concernant les importations fournis par le STATEC incluent la part de la marchandise qui est destinée à la réexportation que ce soit sous forme brute, ou comme produit transformé.

Question 2

Les 4 tableaux ci-après réalisés sur base des données disponibles auprès du STATEC présentent les importations et exportations de céréales par le Luxembourg, en poids ainsi qu’en valeur.

Les chiffres sur les importations incluent la part de la marchandise qui est destinée à la réexportation, soit sous forme brute, soit comme produit transformé. Concernant les chiffres relatifs à l’export, le STATEC précise qu’il n’est pas possible de distinguer entre les céréales de production luxembourgeoise et les céréales qui seraient d’abord importées au Luxembourg, puis réexportées, si tant est que ce second cas de figure existe.

Importations du Luxembourg de céréales par pays de provenance en poids

Exportations du Luxembourg de céréales par pays de destination en poids

Importations du Luxembourg de céréales par pays de provenance en valeur

Exportations du Luxembourg de céréales par pays de destination en valeur

Question 3

Le taux d’auto-approvisionnement calculé dans le cadre des bilans d’approvisionnement des céréales montre que le Luxembourg peut être qualifié d’autonome pour les types de céréales suivants :

  • Blé tendre (128,3% en 2020)
  • Orge (110,1% en 2020)
  • Triticale (134,8% pour la campagne 2016/17)
  • Seigle (160,5% pour la campagne 2016/17)
  • Avoine (106,8% pour la campagne 2016/17)

Sont prises en compte pour le calcul des bilans d’approvisionnement les céréales non transformées ainsi que les céréales au premier stade de transformation (tel que la farine) converties en équivalent grain à l’aide de coefficients.

Le taux d’auto-approvisionnement se définit comme la part de la production nationale dans l’emploi domestique total d’un produit. L’emploi domestique total correspond à la somme de la production et des importations, déduction faite des exportations et des variations de stock.

Dir wëllt dës parlamentaresch Fro op Lëtzebuergesch iwwersat kréien?

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Weider parlamentaresch Froen

Rechter vu schwangeren Independanteë verbesseren

Schwanger Salariéen, kënne virum Congé de maternité eng bezuelten Aarbechtsdispens ufroen, wann si z.B. aus gesondheetleche Grënn net schaffe kënnen. Independanteën hunn dës Méiglechkeet net, wat sech negativ op de Recalcul vun hirer Indemnitéit fir de Mammecongé auswierke kann.
D’DP-Deputéiert Carole Hartmann a Mandy Minella wollte vun den zoustännege Ministere wëssen, ob eng remuneréiert Dispens oder een equivalente Mechanismus fir schwanger Independanteën agefouert wäert ginn.

weiderliesen...

Kënnt eng Apdikt op Bettenduerf ?

2023 hat déi deemoleg Gesondheetsministesch d’Schafe vun enger Apdikt zu Bettenduerf nach ofgeleent. Well d’Populatioun an der Regioun ronderëm Bettenduerf awer weider wiisst huet den DP-Deputéierten André Bauler bei der neier Gesondheetsministesch nogefrot, ob si d’Decisioun vun hirer Virgängerin iwwerdenke géif. Ass d’Gesondheetsministesch eventuell scho vun der Gemeng Bettenduerf kontaktéiert ginn a kéinten nach weider Gemengen eng nei Apdikt kréien?

weiderliesen...

Aféierung vun engem Depistage fir Hautkriibs ?

Zanter 2008 gëtt et an Däitschland een Depistage fir Hautkriibs fir all Assuré ab 35 Joer. Doduercher gi vill Fäll vun Hautkriibs méi fréi entdeckt.
D’DP-Deputéiert André Bauler a Gilles Baum wollte vun der Gesondheetsministesch wëssen, wéi d’Zuele vun Hautkriibs sech hei am Land zanter 2013 entwéckelt hunn, ob esou een Depistage och zu Lëtzebuerg sënnvoll wier a firwat just d’Zuele fir schwaarzen Hautkriibs erhuewe ginn.

weiderliesen...
Kanner App Bildung

Reaffektatioun vun Enseignanten am Fondamental an hier Gemeng

D’DP-Deputéiert Gilles Baum a Barbara Agostino hunn dem Educatiounsminister Froen zur Reaffektatioun vun Enseignanten am Fondamental an hier Gemeng gestallt. Ënnert anerem wollten si wëssen, wéi vill Posten an deene leschte 5 Joer op der Lëscht 1bis publizéiert goufen, wien hei prioriséiert sollt ginn an, ganz allgemeng, ob d’Gemenge weiderhi sollte fir d’Nominéierung vun der Lëscht 1 zoustänneg sinn.

weiderliesen...