Wunnen

Wunnen

Wunnengsbau: Wunnraum schafen

De Mangel u bezuelbarem Wunnraum zu Lëtzebuerg ass zanter ville Joren eng grouss Erausfuerderung. Déi haiteg Situatioun ass dorobber zréckzeféieren, datt de Wunnengsbau de tatsächlechem Besoin zanter Joerzéngten net decke kann. Obwuel dat Thema schonn zanter Joren op der politescher Agenda steet, hunn déi viregt Regierungen et verpasst, déi noutwenneg landesplaneresch Weichen ze stellen an dem Wunnengsbau déi héchste Prioritéit z’accordéieren. Déi vun der DP-gefouert Regierung huet et an dëser Legislaturperiod fäerdeg bruecht, de Stau an der Landesplanung opzeléisen. Duerch d’Publikatioun vun de Plans sectoriels an dem Starte vum Participatiounsprozess gouf de Wee fir kloer landesplaneresch Virgabe fräigemaach, déi d’Kaderbedingunge fir d’Entwécklung vum Land virginn. Parallel dozou goufen eng sëlleche Mesurëgeholl, fir méi bezuelbare Wunnraum ze schafen a fir d’Leit beim Kaf vun engem Eegenheem oder beim Bezuele vum Loyer ze ënnerstëtzen.

D’Steierreform entlaascht net nëmmen déi kleng a mëttel Revenuen, mädéi vun der DPgefouert Regierung huet och geziilt d’Bauspuerer an d’Leit mat engem Immobiliëkredit iwwert d’Eropsetze vun Ofschreiwungsméiglechkeete fir d’Bauspueren an Immobiliëprêten ënnerstëtzt. Fir d’Locatairëgouf dat sougenannte Wunngeld („subvention loyer“) agefouert, dat ronn zwee Drëttel vun all de Locatairen eng finanziell Ënnerstëtzung offréiert. Aner Mesuren hunn als Zil fir méi Wunnraum ze schafen. Déi zäitlech begrenzten a reduzéiert „Quart-tauxBesteierung“ schaaft konkret Ureizer fir méi Wunnraum beim Verkaf vu Bauland oder vun Immobilien. Dëst gëllt och fir déi erofgesate Besteierung beim Verloune vun enger Wunneng un akkreditéiert Träger, ewéi der „Agence immobilière sociale“ (AIS). Zousätzlech gouf d’Effizienz vun den ëffentleche Bauträger däitlech erhéicht: bannent zwee Joer huet d’„SociétéNationale des Habitations àBon Marché“ (SNHBM) d’Zuel u gebaute Wunnenge verdräifacht. Ausserdeem goufen e sëlleche grouss Projeten an d’Weeër geleet, ënnert anerem op fréieren Industriefrichen.

Ënnert der Regie vun der DP, huet d’Regierung wärend de leschte fënnef Joer rigoros Efforte gemaach, fir d’Offer un disponiblem Wunnraum z’erhéijen. Aus dem Monitoring vum „pacte logement“ geet ervir, datt 2017 zu Lëtzebuerg ëm déi 6.000 Wunnunitéite gebaut gi sinn, am Verglach zu nëmmen 2.300 am Joer 2012. Mir wëllen un dëse Succès uknäppen an eis Haaptprioritéit an der Wunnengspolitik och an Zukunft op d’Stäerke vun der Wunnoffer leeën, fir esou den Drock um Maart an de Grëff ze kréien.

Bauperimeter mat Hëllef vun de Baulandverträg erweideren

D’DP wäert de Gemengen dat richtegt Instrument a Form vu Baulandverträg zur Verfügung stellen, fir sécherzestellen, datt bei der Erweiderung vum Bauperimeter dat zousätzlecht Bauland bannent enger festgeluechter Frist, och tatsächlech bebaut gëtt. De Baulandvertrag wäert d’Spekulatioun mam Bauland oninteressant maachen an de Gemengen déi néideg Planungssécherheet ginn, fir neie Wunnraum ze schafen a gläichzäiteg nohalteg ze wuessen.

Méi dicht bauen

D’DP wäert do, wou et sënnvoll ass, méi dicht bauen. Dëst soll awer net an existéierende Wunnquartieren oder Dierfer geschéien, mäbei neien urbane Wunnprojeten, zum Beispill an fréieren Industriegebidder. D’Bauen an d’Héicht erlaabt et, fir zousätzlechen a bezuelbare Wunnraum op de Marché ze bréngen a gläichzäiteg de Flächeverbrauch ze bremsen.

Analys iwwert de Wunnbesoin an Optrag ginn

D’DP wäert eng Etüd an Optrag ginn, fir den tatsächleche Wunnbesoin zu Lëtzebuerg festzestellen. Nëtzlech Informatioune wieren z.B. de reelle Besoin un neie Locatiounswunnengen oder déi gewënschte Gréisst vu Wunnunitéiten. D’DP wäert och Entreprisen uschwätzen, fir ze kucken ewéi grouss de Besoin u Wunnenge fir nei Mataarbechter ass.

Mat enger Grondsteierreform fir méi Gerechtegkeet suergen

D’DP wäert mat de Gemengen eng Reform vum vereelzte Grondsteiersystem ëmsetzen. D’DP wäert en Abattement aféieren, wann de Proprietär selwer a senger Wunneng oder a sengem Haus wunnt.

Staatlech a kommunal Terrainen direkt mobiliséieren

D’DP wäert sech dofir asetzen, datt kommunal a staatlech Terrainen direkt kënne bebaut ginn. Op dësen Terraine solle virun allem Locatiounswunnengen entstoen. Et soll evitéiert ginn, datt d’Gemengen an de Staat Bauland un den Héchstbiddende verkafen an sech esou un der Präissspiral um Immobiliëmarché bedeelegen.

Gemenge méi staark beim Bau vu Wunnengen ënnerstëtzen

D’DP wäert d’Gemenge méi staark dobäi ënnerstëtzen, dir selwer am Wunnengsbau aktiv ze ginn. Am Kader vun der Reform vum „Pacte Logement“ wäerte mir de Gemengen e Pool u Wunnbauberoder zur Säit stelle fir virun allem déi kleng a mëttelgrouss Gemengen de néidege Knowhow ze vermëttelen. D’DP huet schonn an der leschter Legislaturperiod eng Subventioun vu bis zu 75% fir d’Gemengen agefouert, déi soziale Wunnengsbau schafen. Mir wäerten dës finanziell Ureizer ausbauen, andeems mir d’Subventionéierung vun zukünftege Projeten un en kontinuéierlechen, kommunalen Engagement koppelen. Konkret stelle mir eng gestaffelt Subventionéierung vu bis zu 100% an Aussiicht, fir déi Gemengen déi ënnerhalb vun dräi Joer all Joer op mannst ee Projet fir soziale Wunnengsbau areechen.

Geneemegungsprozedure beschleunegen

Déi vun der DP gefouert Regierung huet mam Omnibus-Gesetz an der Reform vum Naturschutzgesetz scho wichteg Prozedurvereinfachungen decidéiert. D’DP wäert an de nächste Joren d’Geneemegungsprozedure weider beschleunegen. Mir wäerten e systematesche Monitoring vun der Legislatioun ariichten, fir esou séier op Bremsen an der Praxis reagéieren ze kënnen. Well déi aktuell Legislatioun am Beraich Wunnen a Bauen nëmme vu spezialiséierten Affekoten ze iwwerblécken ass, wäert d’DP en iwwersiichtlechen „Code de la construction“ zesummestellen. Mir wëllen ausserdeem der „Cellule de facilitation urbanisme et environnement“ an der „PAP-Plattform“ , déi zur Beschleunege vun de Prozedure bäidroen, zousätzlech Mëttel ginn. Ausserdeem wäert d’DP derfir suergen, datt d’Geneemegungsprozeduren online duerchlaf kënne ginn. D’DP wäert ausserdeem eng Vereinfachung vun de Prozedure fir déi allgemeng Bebauungspläng an Deelbebauungspläng virundreiwen.

All Kompetenze fir de Wunnengsbau an engem Ministère verankeren

D’Geneemegunge fir Wunnprojeten ënnerleien de Moment der Verantwortung vum Ëmweltministère a vum Ministère fir Banneschtes, also vun zwou Verwaltungen. Well all d’Parteien de Wunnengsbau zur politescher Prioritéit erkläert hunn, wëll d’DP d’Kompetenze fir de Wunnengsbau konsequenterweis am Logementsministère bündelen. Dëse Schrëtt géif eng däitlech Entbürokratisiéierung vun de laangwierege Geneemegungsprozedure bedeiten.

Keng nei Enteegnungsinstrumenter schafen

D’DP wäert keng nei Enteegnungsinstrumenter aféieren, wéi se vun anere Parteie gefuerdert ginn. D’DP wäert net zouloossen, datt d’Eegentum vun de Bierger, déi méiglecherweis Bauland fir hir Kanner oder Enkelkanner am Familljebesëtz hale wëllen, géint hire Wëllen enteegent ginn, fir Wunnraum fir drëtt Persounen ze schafen. Déi ëffentlech Hand huet elo schonn iwwert genuch Instrumenter, fir Wunnraum ze schafen. Dës Instrumenter gëllt et awer verstäerkt ze notzen. D’DP leent och eng national Spekulatiounssteier op net bebauten Terrainen an onbewunnten Immobilien oft, well dës d’Wunnengspräisser just zousätzlech an d’Luucht dreiwe géifen. Positiv Steierureizer, wéi d’„Quart-taux-Besteierung“ hunn hir Wierksamkeet dogéint schonn ënner Beweis gestallt.

Nationale Biergerfong fir Finanzéierung vu staatlechen Immobiliëprojete schafen

D’DP wäert e Fong schafen, an deem d’Bierger a staatlech Immobiliëprojeten investéiere kënnen. De Fong wäert all Investisseur eng Mindestrendit garantéieren. D’DP wäert ausserdeem préiwen, op steierlech Ureizer agefouert kënne ginn, fir dës Investitiounen ze fërderen.

Investitioune vum Pensiounsfong a bezuelbare Wunnraum ënnerstëtzen

Den ëffentleche Pensiounsfong verfüügt iwwer grouss Reserven an Héicht vu ronn 18 Milliarden Euro. Mat dëse Reserve ginn no kloren Kritäre breet gefächert Investitioune getätegt. D’DP trëtt derfir an, datt de Pensiounsfong zu engem gewëssen Undeel a Projete fir méi bezuelbare Wunnraum am eegene Land investéiert.

Net bebaute Bauland lounen

Aus ënnerschiddleche Grënn wëllen eenzel Privatproprietären hiren Terrain net direkt bebauen. D’DP wäert dëse Bierger d’Méiglechkeet bidden, hiren Terrain der ëffentlecher Hand fir e festgeluechten Zäitraum (z.B. 30 Joer) ze verlounen, fir dësen ze bebauen. No Oflaf vun der Vertragszäit kann d’Konventioun mam Staat verlängert ginn oder den Terrain geet erëm zréck un de Proprietär. Fir dëse Modell ze fërderen, iwwerpréiwe mir steierlech Ureizer, ähnlech wéi beim Modell vun der Steierbefreiung vu 50% op Locatiounsrecettë vu Wunnengen, déi am Kader vun der „gestion locative sociale“ zur Verfügung gestallt ginn.

Wunnraum fir Studente schafen

D’DP wäert d’Offer u bezuelbare Studentewunnengen no um Campus erhéijen a privat Initiative fir de Bau vu Studentewunnengen encouragéieren.

Wunngemeinschaften a Wunnbaugenossenschafte fërderen

D’DP wäert de legale Kader fir Wunngemeinschafte stäerken, fir datt Locatairen a WGProprietäre kloer Virgaben iwwert hir jeeweileg Rechter a Flichten hunn. Esou soll virun allem eng méi grouss Offer u Wunngemeinschafte fir jonk Mënsche geschaaft ginn.

 

De vun der DP gefouerte Logementsministère huet an de vergaangene Joren Interessente fir d’Grënnung vun enger Wunnbaugenossenschaft mat Rot an Dot zur Säit gestanen. Fir d’Entwécklung vun esou neie Wunnformen zu Lëtzebuerg méi staark virunzedreiwen, wäert d’DP an dësem Kontext déi wirtschaftlech a rechtlech Hürden eliminéieren.

Verwaltung vu soziale Locatiounswunnengen („gestion locative sociale“) weider ausbauen

An der aktueller Legislaturperiod gouf zousätzlechen, soziale Wunnraum geschaaft, ë.a. duerch d’Aféiere vu Steierermässegunge bei der Immobilielocatioun un agreéiert Organisatiounen zur Verwaltung vu Sozialwunnengen. Dat Konzept vun der Verwaltung vu soziale Locatiounswunnenge soll ausgebaut ginn. D’DP wäert och Gesellschafte Steiervirdeeler zougestoen, falls dës eng Immobilie un zougeloossen Organisatioune verlounen. Mir wäerten ausserdeem den zougeloossenen Organisatioune méi Mëttel fir Personal zur Verfügung stellen, fir déi sozial Betreiung am Kader vun der Verwaltung vu soziale Locatiounswunnengen ze verbesseren.

Klimabank ausbauen

No dem Schafe vun der Klimabank, wär d’DP dës elo ausbauen. Fir d’Fërderung vun der nohalteger Sanéierung vu bestoende Wunnengen ze stäerken, wäert d’DP d’Kritäre vum Klimaprêt esou upassen, datt all Proprietären en Klimaprêt ouni Zënse kréie kann. Dës nei Offer vun der Klimabank wäert derzou bäidroen, déi national Klimaziler ze erreechen. Gläichzäiteg kënne Proprietäre vu Wunnengen, respektiv d’Locatairë vun dëse Wunnengen, hir Energiekäschten däitlech verréngeren.

Wunnengsbäihëllefen iwwerschaffen

D’DP wäert déi staatlech Wunnengsbäihëllefen un déi aktuell Situatioun um Immobiliëmarché an un d’Inflatioun upassen. Esouwuel d’Héicht vun de Bäihëllefen ewéi och d’Plafonge vun de Revenuë vun den Demandeure ginn no uewen ugepasst. Wat d’Beaarbechtung ubelaangt, konnt d’Beaarbechtungszäit vun den Demandë schonn däitlech verkierzt ginn. D’DP wäert d’Moderniséierung an d’Digitaliséierung vun der verantwortlecher Verwaltung virundreiwen.

Ëffentlech Bauträger besser opstellen

De vun der DP gefouerte Logementsministère huet d’Produktivitéit vum Fonds du Logement an der SNHBM ënnerhalb vu fënnef Joer däitlech gesteigert. Mir wäerten dorunner uknäppen an an de nächste Joren d’Zuel vun de Wunnunitéiten, déi vun den ëffentleche Bauträger gebaut ginn, weider steigeren. Nieft dem Bau vun Immobilië sollen déi ëffentlech Bauträger an Zukunft och privat Wunnenge loune kënnen, fir d’Waardezäit op eng Sozialwunneng däitlech ze verkierzen.

„Guichet unique“ fir Demandeuren op eng Sozialwunneng schafen

Bis elo hunn Demandeuren op eng Sozialwunnengen sech op ënnerschiddleche Lëschten, jee no Bauträger, androe mussen. D’DP wäert dës Prozedur däitlech vereinfachen, andeems mir eng zentral Ulafplaz fir all d’Demandeuren ze schafen.

Sozial Mixitéit an de Wunnquartiere garantéieren

D’DP wäert an alle Wunnprojete vun den ëffentleche Bauträger eng sozial Mixitéit sécherstellen. Aus deem Grond sollen esou Wunnprojeten net nëmmen aus Locatiouns- a Sozialwunnenge bestoen.

Superreduzéierten TVA-Taux op de Renovatioune vun Immobilien vun iwwer 10 Joer

D’Albausanéierung ass essentiell, fir dat nationaalt Klimazil z’erreechen. Et ass besonnesch déi energetesch Sanéierung, déi et de Bewunner erlaabt, mëttelfristeg Käschten ze spueren. D’DP wäert dofir de superreduzéierten TVA-Taux vun 3% op de Renovatioune vun Haiser a Gebaier vun iwwer 10 Joer applizéieren, amplaz vun iwwer 20 Joer, wéi dat bis elo de Fall ass.

Zesummenaarbecht mat privaten Acteuren ausbauen

D’Steigerung vun der Offer u bezuelbarem Wunnraum ass nëmmen an Zesummenaarbecht mat privaten Acteure méiglech. D’DP wäert weiderhi gemeinsam Modeller mat de privaten Acteuren ausschaffen, fir d’Offer an Nofro no Wunnraum zesummenzeféieren.