Contournement d’Ettelbruck: où en est-on?

Vu qu'apparemment les planifications du contournement d'Ettelbruck n'avancent pas, entre autres en raison d'un budget pour études trop petit, le député du DP André Bauler s'est renseigné auprès du ministre compétent sur l'état d'avancement du dossier.

« Rezent huet de Buergermeeschter vun Ettelbréck op der Telé bedauert, datt de Ministère vun den ëffentlechen Aarbechten net virukéim mat de Planungen fir e méigleche Contournement vun Ettelbréck-Feelen. Et wiere just 50.000 Euro fir Studie virgesinn.

An deem Zesummenhank wollt ech dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte folgend Froe stellen :

  • Kann den Här Minister soen, wou d’Planunge vun dësem Contournement de Moment dru sinn ? Wéini wäert e Gesetzesprojet an der Chamber kënnen deposéiert ginn ? Gouf et zënter 2019 Entrevuen am Ministère mat de Schäfferéit vun Ettelbréck a Feelen fir d’Thema ze verdéiwen?
  • Wéi eng zousätzlech Analysen oder Studie missten, ënner Ëmstänn, nach gemaach ginn, fir de Gesetzesprojet kënnen ze finaliséieren?
  • Ass sech weider Gedanke gemeet ginn wéi den definitiven Tracé kéint ausgesinn? Wat wieren eventuell Contrainten, déi d’Baue vun engem Contournement kéinte behënneren?
  • War schonn eng Versammlung mat de Proprietäre fir hinne verschidden Detailer z’erklären, virun allem wat den Agrëff an hiren Terrain ubelaangt?
  • Goufe schonn déi obligatoresch archeologesch Fouillen duerchgefouert? »

Souhaitez-vous une traduction en français de cette question parlementaire ?

Partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Plus de questions parlementaires

Où en est le “remboursement accéléré” ?

En octobre 2021, le ministre de la Sécurité sociale de l’époque a annoncé un remboursement accéléré pour les factures médicales.
La députée du DP Carole Hartmann a demandé combien de médecins proposent ce remboursement accéléré, quels sont les délais pour ces remboursements et quelles sont les mesures prises pour inciter davantage de médecins à mettre en œuvre le remboursement accéléré.

lire plus...

Y a-t-il déjà eu des cas de ‘piqûres sauvages’ au Luxembourg ?

“Needle Spiking” consiste à injecter secrètement une substance pour rendre les gens sans défense lors de fêtes. Depuis quelque temps, on signale de plus en plus de personnes dans des clubs, à des concerts ou à des festivals victimes de ce phénomène. Y a-t-il déjà eu des cas au Luxembourg et comment réagir ? Que fait la police dans un tel cas ? Notre député Gusty Graas a interrogé les ministères concernés.

lire plus...