Gratis Schoulbicher: Wéi vill spuert een Haushalt pro Kand?

Zënter 2 Joer schonn iwwerhëlt de Staat d'Käschten fir d'Schoulbicher vun de Lycéesschüler. D'DP-Deputéiert Claude Lamberty a Max Hahn hu beim Bildungsminister nogefrot wéi héich déi finanziell Entlaaschtung fir eis Menagen ass.

Fro

« Depuis la rentrée 2018-2019, les manuels scolaires obligatoires sont distribués à titre gratuit aux élèves de l’enseignement secondaire classique et général ainsi qu’à ceux de la formation professionnelle. Le programme de la gratuité des manuels scolaires a ainsi contribué à l’égalité des chances de notre système scolaire. 

Afin d’encourager l’utilisation durable des manuels scolaires, le recours aux manuels d’occasion est récompensé par un bon d’achat à hauteur de 50% de la valeur des livres non-commandés.

Dans ce contexte, nous aimerions poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de l’Enfance :

  • Monsieur le Ministre, peut-il informer sur le nombre et la valeur des manuels scolaires obligatoires qui ont été commandés via l’application MyBooks pour la rentrée 2020/2021 ? 
  • Est-ce que le nombre et la valeur totale des bons ont augmenté ou diminué depuis l’introduction du programme de gratuité ?
  • Combien d’argent un ménage peut-il économiser en moyenne par enfant et par année scolaire ? »

Äntfert

Dans leur question parlementaire, les honorables Députés demandent des informations au sujet de la gratuité des manuels scolaires.

Ad 1)

Le tableau ci-après renseigne sur le nombre et la valeur des manuels scolaires obligatoires qui ont été commandés via l’application MyBooks pour la rentrée 2020/21 :

Manuels vendus258 9506 684 077,60 €
Manuels réservés17 775492 671,70 €
Total des commandes1276 7257 176 749,30 €

1 situation au 11 novembre 2020

Ad 2)

L’évolution du nombre et de la valeur totale des bons d’achats générés en cas de non-sélection d’un manuel scolaire obligatoire se présente comme suit :

Année scolaireNombre de bons générésValeur totaleValeur totale réclaméeValeur moyenne
2018/1926 5691 875 362,68 €1 360 058,27 €70,58 €
2019/2014 733645 876,07 €268 612,13 €43,84 €
2020/2128 018296 098,75 €66 962,90 €36,93 €

2 situation au 11 novembre 2020

Ad 3)

Le montant qu’un ménage peut économiser en moyenne par enfant varie en fonction de la classe et de l’ordre d’enseignement dans lesquels un élève est inscrit. En effet, le nombre de manuels obligatoires est p.ex. plus élevé pour un élève de 7e, alors qu’en classe de 1re, moins de manuels obligatoires figurent au programme. L’économie engendrée par la gratuité des manuels peut s’élever jusqu’à 450 EUR par élève. Pour l’année scolaire actuelle, la moyenne s’élève à 212,42 EUR. Elle était de 187,21 EUR en 2018/19 et de 179,51 EUR en 2019/20. À ce montant vient s’ajouter, le cas échéant, la valeur du chèque-livres.

Dir wëllt dës parlamentaresch Fro op Lëtzebuergesch iwwersat kréien?

Deelen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Weider parlamentaresch Froen

Rechter vu schwangeren Independanteë verbesseren

Schwanger Salariéen, kënne virum Congé de maternité eng bezuelten Aarbechtsdispens ufroen, wann si z.B. aus gesondheetleche Grënn net schaffe kënnen. Independanteën hunn dës Méiglechkeet net, wat sech negativ op de Recalcul vun hirer Indemnitéit fir de Mammecongé auswierke kann.
D’DP-Deputéiert Carole Hartmann a Mandy Minella wollte vun den zoustännege Ministere wëssen, ob eng remuneréiert Dispens oder een equivalente Mechanismus fir schwanger Independanteën agefouert wäert ginn.

weiderliesen...

Kënnt eng Apdikt op Bettenduerf ?

2023 hat déi deemoleg Gesondheetsministesch d’Schafe vun enger Apdikt zu Bettenduerf nach ofgeleent. Well d’Populatioun an der Regioun ronderëm Bettenduerf awer weider wiisst huet den DP-Deputéierten André Bauler bei der neier Gesondheetsministesch nogefrot, ob si d’Decisioun vun hirer Virgängerin iwwerdenke géif. Ass d’Gesondheetsministesch eventuell scho vun der Gemeng Bettenduerf kontaktéiert ginn a kéinten nach weider Gemengen eng nei Apdikt kréien?

weiderliesen...

Aféierung vun engem Depistage fir Hautkriibs ?

Zanter 2008 gëtt et an Däitschland een Depistage fir Hautkriibs fir all Assuré ab 35 Joer. Doduercher gi vill Fäll vun Hautkriibs méi fréi entdeckt.
D’DP-Deputéiert André Bauler a Gilles Baum wollte vun der Gesondheetsministesch wëssen, wéi d’Zuele vun Hautkriibs sech hei am Land zanter 2013 entwéckelt hunn, ob esou een Depistage och zu Lëtzebuerg sënnvoll wier a firwat just d’Zuele fir schwaarzen Hautkriibs erhuewe ginn.

weiderliesen...
Kanner App Bildung

Reaffektatioun vun Enseignanten am Fondamental an hier Gemeng

D’DP-Deputéiert Gilles Baum a Barbara Agostino hunn dem Educatiounsminister Froen zur Reaffektatioun vun Enseignanten am Fondamental an hier Gemeng gestallt. Ënnert anerem wollten si wëssen, wéi vill Posten an deene leschte 5 Joer op der Lëscht 1bis publizéiert goufen, wien hei prioriséiert sollt ginn an, ganz allgemeng, ob d’Gemenge weiderhi sollte fir d’Nominéierung vun der Lëscht 1 zoustänneg sinn.

weiderliesen...