Des installations de récupération d’eau de pluie dans les bâtiments publics pour économiser de l’eau potable?

L'installation d'un système de récupération d'eau de pluie pour l'utiliser à différentes fins, est une opportunité d'économiser de l'eau potable, surtout lorsque la sécheresse et la chaleur mettent les eaux souterraines sous pression. Les députés du DP Max Hahn et André Bauler ont interrogé le ministre responsable quelle était la situation en ce qui concerne les bâtiments publics.

« D’Installatioun vu Reewaasseranlagen, déi d’Reewaasser an engem Waassertank späicheren an et duerno fir verschidde Besoinen notzen, wéi z.B. op den Toiletten, ass en einfachen, awer wichtege Wee fir Drénkwaasser ze spueren, dëst ëmsou méi an Zäite wou de Grondwaasserspiggel duerch onreegelméisseg Nidderschléi erofgeet.

An deem Kader wollte mir dem Här Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte folgend Froe stellen :

– Ass virgesinn, fir sou Reewaasseranlagen an ëffentleche Gebaier z’installéieren ?

– Wa jo, kann den Här Minister eis soen, wéi eng Gebaier betraff sinn a wat den Zäitplang ass ?

– A wéi enge Gebaier gëtt et scho sou Anlagen ? »

Souhaitez-vous une traduction en français de cette question parlementaire ?

Partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Plus de questions parlementaires