Intégration des horaires de trains dans les applications des communes?

Ces derniers temps, de nombreuses communes travers le pays, ont lancé une application mobile qui permet de consulter les horaires des transports publics dans les communes respectives, de même que le calendrier des déchets et des événements. Dans ce contexte, les députés du DP Max Hahn et Claude Lamberty ont demandé au ministre responsable pourquoi les horaires de train ne peuvent pas être actuellement intégrés dans ces applications.

„Déi lescht Jore goufe vill Efforte gemaach, fir den ëffentlechen Transport auszebauen a méi attraktiv ze maachen. Beim Fërdere vum ëffentlechen Transport dierf d‘Kommunikatioun vun den Horairen awer net vergiess ginn. An deem Sënn hu verschidde Gemengen eng mobil App lancéiert, wou een nieft dem Offall – a Manifestatiounskalenner och d‘Horaire vum ëffentlechen Transport an deene Gemenge ka consultéieren. Zum Bedauere vun de Gemengen ass et den Ament just méiglech, fir d’Bus-Horairen an dësen Appen z‘integréieren. D’Zuch-Horaire kënnen net integréiert ginn, ewell d’CFL déi Donnéeën net zur Verfügung stellt.

An deem Kontext wëlle mir dem Här Transportminister folgend Froe stëllen:

  • Ass den Här Minister der Meenung, dass d‘CFL de Gemenge  soll hir Donnéeën iwwert d’Zuch-Horairen zur Verfügung stellen?
  • Wann net, kann den Här Minister eis d’Grënn dofir soen?“

Souhaitez-vous une traduction en français de cette question parlementaire ?

Partager :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Plus de questions parlementaires